Theo VKSND tối cao, trên cơ sở Hướng dẫn số 24/HD-VKSTC-TATC-BCA-BTP-BQP ngày 8/5/2014 của liên ngành, hiện VKSND tối cao (Vụ 12) đã dự thảo Danh mục phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp để lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị trong ngành KSND.

Theo dự thảo, khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của CQĐT gồm: Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định thay đổi hoặc Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định không khởi tố vụ án hình sự, Quyết định hủy bỏ Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Quyết định nhập hoặc tách vụ án hình sự để tiến hành điều tra; Quyết định uỷ thác điều tra; Quyết định tạm đình chỉ điều tra (vụ án hình sự, bị can); Quyết định đình chỉ điều tra (vụ án hình sự, bị can); Quyết định phục hồi điều tra (vụ án hình sự, bị can); Quyết định khởi tố bị can (chưa được Viện kiểm sát phê chuẩn); Quyết định thay đổi hoặc bổ sung Quyết định khởi tố bị can (chưa được Viện kiểm sát phê chuẩn).

Quyết định áp giải; Quyết định dẫn giải; Quyết định truy nã hoặc Quyết định đình nã; Quyết định cho bảo lĩnh; Quyết định cho đặt tiền để đảm bảo; Quyết định hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản; Quyết định xử lý vật chứng; Quyết định trả tự do; Quyết định tạm giữ tài liệu, đồ vật có liên quan đến vụ án hình sự; Quyết định khai quật tử thi; Quyết định trưng cầu người phiên dịch, người dịch thuật; Thông báo về việc đăng ký, hủy bỏ đăng ký bào chữa; Quyết định trưng cầu giám định; Quyết định trưng cầu giám định bổ sung; Quyết định trưng cầu giám định lại; Kết luận điều tra; Quyết định tạm hoãn xuất cảnh.

leftcenterrightdel
 Viện kiểm sát luôn đề cao công tác tiếp công dân.

Về các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát trong giai đoạn khởi tố điều tra: Các Lệnh, Quyết định, hành vi tố tụng của Thủ trưởng CQĐT bị khiếu nại gồm: Quyết định phân công Phó Thủ trưởng CQĐT, Điều tra viên điều tra vụ án hình sự; Quyết định thay đổi hoặc hủy bỏ các Quyết định của Phó Thủ trưởng CQĐT và Điều tra viên; Quyết định thay đổi Điều tra viên, Cán bộ điều tra; Quyết định giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng CQĐT.

Các Lệnh, Quyết định của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng CQĐT bị khiếu nại, gồm: Quyết định tạm giữ hoặc Quyết định gia hạn tạm giữ; Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh tạm giam.

Trong giai đoạn thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự, gồm: Khiếu nại Viện kiểm sát rút Quyết định truy tố trước khi mở phiên toà; Quyết định kháng nghị theo trình tự phúc thẩm của Viện kiểm sát đối với bản án, quyết định của Toà án cấp sơ thẩm; Khiếu nại hành vi tố tụng của Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên trong thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử; Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên trong thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Các quyết định, hành vi tố tụng của Phó Chánh án, Thẩm phán, Thư ký Tòa án, Thẩm tra viên bị khiếu nại, tố cáo gồm: Quyết định áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn; Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung; Khiếu nại về thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm, phúc thẩm; Khiếu nại việc giao, gửi các Bản án, Quyết định của Tòa án; Quyết định đưa vụ án ra xét xử; Quyết định triệu tập những người cần xét hỏi đến phiên toà; Khiếu nại các hành vi tố tụng khác của Phó Chánh án, Thẩm phán, Thẩm tra viên; Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Phó Chánh án, Thẩm phán, Thư ký Tòa án; Thẩm tra viên...

Ngoài ra, dự thảo Danh mục phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp còn quy định về khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự...

VKSND tối cao đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện kiểm sát quân sự Trung ương; Viện trưởng các VKSND cấp cao; Viện trưởng VKSND cấp tỉnh chỉ đạo triển khai nghiên cứu, cho ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo nêu trên; cần thiết đề xuất thêm nội dung (nêu rõ căn cứ điều luật). Đồng thời, trong quá trình nghiên cứu, đề nghị VKSND các tỉnh, thành phố tranh thủ ý kiến góp ý của các cơ quan tư pháp tại địa phương đối với dự thảo để tạo sự đồng thuận khi thực hiện. Ý kiến góp ý của các đơn vị, Viện kiểm sát địa phương gửi về VKSND tối cao (qua Vụ 12) trước ngày 15/9/2020 để tổng hợp, báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao xem xét, quyết định.

Xem toàn văn dự thảo Danh mục phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại đây: congvan3545v12.pdfban-sao-du-thao-gui-lay-y-kien-trong-nganh.docx

P.V