Theo báo cáo của Vụ 8 tại hội nghị, các cơ quan, tổ chức cơ bản thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

6 tháng đầu năm 2020 do tác động trực tiếp từ dịch bệnh COVID-19 nên thủ trưởng các cơ sở giam giữ đã quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp như tăng cường các hình thức tuyên truyền phòng chống dịch bệnh đối với đội ngũ cán bộ, chiến sĩ cũng như người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân và thân nhân của họ. Do vậy không xảy ra dịch bệnh tại nơi giam giữ.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị.
leftcenterrightdel
Vụ trưởng Vụ 8, VKSND tối cao Lương Minh Thống phát biểu. 

Tập thể lãnh đạo Vụ 8 thống nhất trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Viện, đảm bảo 100% cán bộ, công chức của đơn vị tuân thủ đầy đủ các quy định, quy chế của Ngành, giữ vững kỷ luật trật tự nội vụ, chấp hành nghiêm Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đơn vị đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ, Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về phòng chống dịch bệnh COVID-19; Vụ 8 đã chủ động phối hợp với 4 Trại tạm giam thuộc Bộ Công an quản lý trong công tác phòng, chống dịch; kịp thời tham mưu ban hành 2 văn bản chỉ đạo toàn Ngành kiểm sát chặt chẽ các cơ sở giam giữ để bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh, chế độ y tế và các chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân, đến nay Vụ 8 là đơn vị nghiệp vụ duy nhất tham mưu ban hành 2 văn bản chỉ đạo triển khai phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với VKSND các địa phương.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao nêu rõ, công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm 2020 của Vụ 8 đã có nhiều chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác về cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Đơn vị đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để phát hiện vi phạm.

Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cũng cơ bản đồng tình với các nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020 được đơn vị nêu lên tại hội nghị như việc phối hợp kiểm tra, giám sát việc bắt tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại một số địa phương; rà soát, tham mưu lãnh đạo Viện kiểm tra nghiệp vụ đối với 4 VKSND cấp tỉnh về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và thi hành án dân sự, hành chính.

Bên cạnh đó, tiến hành sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 15/5/2018 và đánh giá 1 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 18/6/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao; tham mưu lãnh đạo Viện chỉ đạo tổ chức họp liên ngành thành phần cấp chuyên viên để bàn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự. Đồng thời, hoàn thành chỉ tiêu kiểm sát theo kế hoạch…

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến trao Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho 2 tập thể và 7 cá nhân thuộc Vụ 8 do có thành tích đột xuất trong công tác.

Tại hội nghị, đơn vị cũng đã công bố các quyết định khen thưởng của Viện trưởng VKSND tối cao đối với 2 tập thể và 7 cá nhân thuộc Vụ 8 do đã có thành tích đột xuất trong công tác.

V.T