Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao tham dự hội nghị. Đồng chí Phạm Vũ Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; các đồng chí Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND tối cao cùng trưởng các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan VKSND tối cao…

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy VKSND tối cao đã tổ chức 11 cuộc họp và hội nghị. Đồng thời cho ý kiến đối với việc bổ sung quy hoạch và kiện toàn Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao; kết luận tiêu chuẩn chính trị đảng viên; hồ sơ kết nạp đảng viên và chuyển đảng chính thức; góp ý các dự thảo hướng dẫn, quy định của Trung ương.

Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao đã triển khai và ra các văn bản chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương đến toàn thể đảng viên trong đơn vị mình.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh cuộc họp.

Các tổ chức đảng trong Đảng bộ lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành KSND năm 2020. Tăng cường kỷ luật nghiệp vụ, kỷ luật nội vụ, nâng cao chất lượng công tác của các đơn vị; phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, các đoàn thể, đảng viên, đoàn viên, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ngành.

Đảng ủy VKSND tối cao chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ tổ chức quán triệt, thực hiện các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND. Đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện nhằm nâng cao chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là Đảng ủy VKSND tối cao tập trung chỉ đạo các Tiểu ban Đại hội, theo chức năng, nhiệm vụ được phân công sẽ tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

leftcenterrightdel
Đồng chí Phạm Vũ Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao phát biểu. 

Cùng với đó, Đảng uỷ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tăng cường công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; quán triệt, triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương, hội nghị thông tin chuyên đề.

Đồng thời, Đảng ủy phối hợp chặt chẽ với Thanh tra VKSND tối cao giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác nhân sự Đại hội; nâng cao hiệu quả công tác dân vận nhất là công tác dân vận trong cơ quan Nhà nước và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan…

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau hội nghị sơ kết, Đảng ủy đã tiến hành các bước lấy ý kiến về bổ sung nhân sự quy hoạch ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020-2025.

P.V