leftcenterrightdel
 

Tham dự Đại hội có đại diện Đảng uỷ VKSND tối cao cùng toàn thể các đảng viên thuộc Đảng bộ.

Theo báo cáo, Đảng bộ VKSND cấp cao tại Hà Nội hiện có 121 đảng viên; 7 đồng chí trong Ban chấp hành Đảng uỷ; 2 đảng viên có trình độ Tiến sĩ, 56 đảng viên có trình độ Thạc sĩ, 62 đảng viên có trình độ cử nhân.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Viện cấp cao 1 luôn chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng; tổ chức thực hiện có hiệu quả việc giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Đại hội.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng uỷ Viện cấp cao 1 đã phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết án, giải quyết đơn nên mặc dù khối lượng công việc tăng nhiều nhưng tỉ lệ án, đơn tồn giảm theo từng năm. Chất lượng nghiên cứu hồ sơ có nhiều chuyển biến tích cực, hầu hết các kết luận, quan điểm đề nghị giải quyết của Kiểm sát viên có căn cứ, được Hội đồng xét xử chấp nhận với tỉ lệ cao (trên 80% vụ án đã giải quyết).

Đã phối hợp với TAND cấp cao tại Hà Nội tổ chức 224 phiên toà rút kinh nghiệm để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết án trong thời gian tới. Số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các loại án đều đạt hoặc vượt yêu cầu của Quốc hội và chỉ tiêu của Ngành.

Đồng thời chỉ đạo 100% cán bộ mở sổ tích luỹ vi phạm trong hoạt động tư pháp, thông qua đó đã ban hành 122 kiến nghị, 247 thông báo rút kinh nghiệm. Hoàn thành việc biên soạn 2 quyển tuyển tập Thông báo rút kinh nghiệm, kiến nghị của VKSND cấp cao ban hành từ ngày 1/6/2015 đến ngày 30/11/2018 có nội dung gồm trên 400 thông báo rút kinh nghiệm, kiến nghị.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội của Viện cấp cao 1, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Viện cấp cao 1 đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Theo đồng chí, những kết quả này đã góp phần vào những thành tích chung của ngành KSND.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. 

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ Nguyễn Huy Tiến khẳng định, Đảng uỷ Viện cấp cao 1 đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Viện cấp cao 1 phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị, có sự đổi mới trong phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo nên công tác Đảng đã có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Điểm lại những kết quả nổi bật mà Đảng bộ Viện cấp cao 1 đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là việc giải quyết hiệu quả một số vụ án lớn, được dư luận quan tâm, đồng chí Bí thư Đảng uỷ Nguyễn Huy Tiến cũng đề cập đến một số nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu Đảng bộ Viện cấp cao 1 quan tâm, triển khai thực hiện tốt trong thời gian tới.

Theo đó, Đảng bộ cần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ đảng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ; phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát; công tác đào tạo; đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các Chi bộ...

Thực hiện tốt việc học tập và làm  theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao trách nhiệm, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ đảng gắn với việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII).

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của cấp uỷ đảng cấp trên và của Đảng bộ Viện cấp cao 1 nhiệm kỳ 2020-2025, lãnh đạo cơ quan thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng Đảng bộ Viện cấp cao 1 trong sạch, vững mạnh.

Mặt khác, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng uỷ cần phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Viện cấp cao 1 thực hiện nghiêm các Chỉ thị về công tác nghiệp vụ của Viện trưởng VKSND tối cao, nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết án phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, đặc biệt là các vụ án tham nhũng, án trị an phức tạp, án kêu oan, án tồn đọng kéo dài; không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm và hành vi phạm tội.

leftcenterrightdel
Ban Chấp hành Đảng bộ Viện cấp cao 1 nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. 

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Viện cấp cao 1 nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí. Đồng thời cử đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Đắc Thái