Chiều ngày 22/6, VKSND TP Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV giai đoạn 2015-2019. Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Miên – Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và đồng chí Hồ Quý Đức – Phó Trưởng Ban thi đua khen thưởng thành phố; Vũ Việt Hùng – Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng VKSND tối cao.

Đồng chí Lê Tiến – Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng dự và chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Tiến – Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng cho biết, VKSND TP Đà Nẵng luôn xác định thi đua khen thưởng là động lực phát triển, là nguồn động viên mạnh mẽ đối với đội ngũ Kiểm sát viên, công chức và người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hằng năm, đơn vị xây dựng kế hoạch, hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua ngắn hạn cũng như thi đua theo chuyên đề. Các phong trào thi đua đã tạo động lực để VKS hai cấp của đơn vị triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu nghiệp vụ theo kế hoạch.

Phát huy những thành tích đã đạt được ở hội nghị trước, VKSND TP Đà Nẵng đã gắn công tác thi đua khen thưởng với việc thực hiện chức năng, nhiệm mà Ngành giao cũng như phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Ngành, các phong trào thi đua được duy trì thường xuyên, liên tục, chính vì thế chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và các mặt công tác khác ngày càng được nâng cao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Tiến – Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng nhấn mạnh tầm quan trọng về công tác thi đua khen thưởng

VKSND TP Đà Nẵng luôn xác định, công tác thi đua, khen thưởng là động lực, là biện pháp quan trọng, cần thiết để phát huy tinh thần yêu nước, tiềm năng nội lực của mỗi cá nhân, tập thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phục vụ sự nghiệp đổi mới của đất nước. Qua đó, mỗi công chức, người lao động trong Ngành nhận thức và xác định được công tác thi đua, khen thưởng có vai trò, vị trí hết sức quan trọng, là động lực để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, đồng thời là công cụ phục vụ có hiệu quả công tác quản lý chỉ đạo, điều hành của hai cấp Kiểm sát, là nhân tố tích cực để xây dựng con người mới trong giai đoạn mới.

Chính vì vậy, khi triển khai các phong trào thi đua của Ngành, của địa phương hoặc của đơn vị phát động, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND TP Đà Nẵng đã xác định phong trào thi đua phải là phong trào có khả năng huy động được sức mạnh của tập thể, coi đây là động lực thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ và là biện pháp để tổ chức vận động công chức, người lao động tham gia, đồng thời coi công tác thi đua khen thưởng có mối quan hệ đặc biệt hữu cơ không tách rời với nhau.

Hội nghị cán bộ công chức triển khai hàng năm của đơn vị đã lấy việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ, công tác xây dựng Ngành, xây dựng con người mới là nội dung giao ước giữa lãnh đạo đơn vị với toàn thể công chức, người lao động.

leftcenterrightdel
Nhiều các nhân, tập thể của VKSND TP Đà Nẵng đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. 

Chiều ngày 22/6, VKSND TP Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV giai đoạn 2015-2019. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Việt Hùng – Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng VKSND tối cao. Đồng chí Lê Tiến – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng chủ trì hội nghị. 

Hội đồng thi đua - khen thưởng đã phân công Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng phối hợp lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đề ra chương trình, kế hoạch thi đua và các biện pháp tổ chức thực hiện phong trào thi đua đúng với nội dung do VKSND tối cao đề ra trong các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao hàng năm về công tác thi đua khen thưởng, nội dung thi đua xuyên suốt là sự kết hợp, lồng ghép giữa việc tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, các mặt công tác xã hội tại địa phương và xây dựng con người mới, đồng thời có trách nhiệm theo dõi, giám sát, đôn đốc quá trình tổ chức thực hiện phong trào thi đua, tiến hành việc sơ kết, tổng kết, bình xét  khen thưởng... đảm bảo công tác thi đua, các phong trào thi đua hoạt động có nề nếp, hiệu quả.

Về kết quả của phong trào thi đua, báo cáo của VKSND TP Đà Nẵng cho biết, trong 5 năm qua, Hội đồng Sáng kiến của VKSND thành phố đã công nhận 179 sáng kiến là giải pháp công tác, giải pháp quản lý của 179 công chức thuộc VKSND thành phố, tất cả các sáng kiến đều được phổ biến rộng rãi trên trang thông tin điện tử của VKSND thành phố, trong đó có nhiều sáng kiến đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát, cải cách tư pháp trong Ngành, nhiều sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả cao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Vũ Việt Hùng – Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị

Sau quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua thường xuyên và các đợt thi đua ngắn hạn, hai cấp Kiểm sát TP Đà Nẵng đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động các hạng cho 2 tập thể và 3 cá nhân; Viện trưởng VKSND tối cao tặng 19 “Cờ thi đua Ngành kiểm sát nhân dân”, “Cờ thi đua dẫn đầu khối”; 36 tập thể và 183 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và hưởng ứng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; …Trong 5 năm qua, toàn Ngành đã được UBND TP Đà Nẵng tặng 3 Cờ thi đua cho 3 tập thể, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân.

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Lê Tiến – Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng cho biết, kế thừa thành tích và những kinh nghiệm, bài học trong suốt thời gian qua, với nhận thức sâu sắc về vai trò của công tác thi đua khen thưởng và trách nhiệm đối với công tác quan trọng này, đơn vị tin tưởng rằng công tác thi đua khen thưởng ngành KSND TP Đà Nẵng thời gian tới sẽ được chú trọng, đẩy mạnh tạo xung lực mới cho các phong trào thi đua yêu nước.

leftcenterrightdel
 Đại diện lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng tặng cờ thi đua dẫn đầu khối cho VKSND TP Đà Nẵng.

Đồng chí Viện trưởng cũng kêu gọi toàn thể công chức và người lao động hai cấp của đơn vị trong thời gian tới cùng đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, mọi lĩnh vực công tác, xây dựng VKS hai cấp thành phố trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của Ngành và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương giao.

Xuân Nha