Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng, VKSND tối cao và toàn thể lãnh đạo, công chức thuộc Vụ 10 - VKSND tối cao.

Theo báo cáo của Vụ 10, trong 6 tháng đầu năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của tập thể lãnh đạo Vụ, đơn vị đã tích cực triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp và các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao. Theo đó, Vụ 10 đã hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Công tác kháng nghị, kiến nghị của đơn vị có sự chuyển biến tích cực. Lãnh đạo Vụ chỉ đạo Kiểm sát viên, Kiểm tra viên được phân công kiểm sát giải quyết vụ án nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu hồ sơ theo đúng quy định của Ngành; đánh giá khách quan, toàn diện các vấn đề của vụ án; từ đó, kịp thời phát hiện các bản án, quyết định có vi phạm để tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao ban hành kháng nghị. 

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn trao Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho tập thể, cá nhân thuộc Vụ 10.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Vụ 10 đã tham mưu Viện trưởng VKSND tối cao ban hành 2 kháng nghị giám đốc thẩm và được Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao xét xử chấp nhận 2 kháng nghị (đạt tỉ lệ 100%).

Công tác xử lý, giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của đơn vị cũng có sự chuyển biến tích cực; kết quả công tác giải quyết đơn tăng 118% so với cùng kỳ năm 2019; 100% vụ, việc các cơ quan Đảng, Nhà nước chuyển đến đều được đơn vị xử lý, giải quyết kịp thời, nhất là các chất vấn của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội. 

Đơn vị cũng tham mưu tổ chức thành công 3 hội nghị: Hội nghị tổng kết 5 năm thi hành Luật Phá sản năm 2014 và 5 năm thi hành Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13; Hội nghị tập huấn pháp luật về đất đai; Hội nghị tập huấn, trao đổi, rút kinh nghiệm nghiệp vụ công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Sau khi nghe các ý kiến, phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận, biểu dương kết quả công tác của Vụ 10 đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020. 

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị. 

Trong đó đáng lưu ý là đơn vị đã chủ động tham mưu tổ chức thành công 3 hội nghị liên quan tới nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ 10. Thông qua các hội nghị góp phần nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm cho đội ngũ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức trong toàn Ngành được phân công thực hiện nhiệm vụ trong công tác này.

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 được Vụ 10 đề ra, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn đề nghị lãnh đạo, công chức Vụ 10 cần phát huy đoàn kết, tiếp tục chủ động hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tích cực đề xuất những phương pháp làm việc, sáng kiến mới và nhân rộng cách làm hay trong toàn đơn vị. 

Bên cạnh đó, đơn vị cần tăng cường hướng dẫn, định hướng công tác cho Viện kiểm sát địa phương trong công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng theo dõi vụ án, vụ việc ngay từ khi xét xử sơ thẩm, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn đã trao Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho tập thể Vụ 10 và 3 cá nhân của đơn vị, do có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu cho Viện trưởng VKSND tối cao kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

P.V