Tham dự Hội nghị có đồng chí Lại Văn Loan, Vụ trưởng cùng toàn thể lãnh đạo, công chức, Kiểm sát viên thuộc Vụ 6.

Trong năm 2021, Vụ 6 đã tập trung thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với điều tra như kiểm sát 100% vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố vụ án; Kiểm sát viên chủ động phối hợp chặt chẽ với Điều tra viên trong việc lấy lời khai, hỏi cung, đối chất, nhận dạng, bắt, khám xét để làm rõ chứng cứ buộc tội, gỡ tội, bảo đảm việc phê chuẩn các quyết định tố tụng của CQĐT có căn cứ, đúng pháp luật; không bỏ lọt tội phạm cũng như làm oan người vô tội.

Chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố các vụ án hình sự được nâng lên, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết của Quốc hội và chỉ tiêu của Ngành đề ra; không để xảy ra trường hợp oan, sai trong hoạt động điều tra, truy tố. Công tác tổng hợp nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm, tội phạm được chú trọng và tăng cường.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của ngành KSND cho Vụ 6.

Vụ 6 đã triển khai nhiều biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp; chú trọng kiểm sát ngay từ đầu thụ lý tin báo tố giác tội phạm; kịp thời phát hiện vi phạm pháp luật, tích lũy vi phạm và tổng hợp nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm để tham mưu ban hành kiến nghị các bộ, ngành hữu quan làm tốt công tác phòng ngừa vi phạm và tội phạm. Trong kỳ, thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp, Vụ 6 đã ban hành 7 kiến nghị khắc phục vi phạm và phòng ngừa vi phạm đối với các cơ quan tiến hành tố tụng.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối cho tập thể thuộc Vụ 6.

Cũng trong năm 2021, công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của đơn vị đã có nhiều đột phá, đổi mới do có sự quan tâm đặc biệt và chỉ đạo sát sao, quyết liệt của đồng chí Viện trưởng, Phó viện trưởng phụ trách đối với đơn vị về nhiều biện pháp, cách làm hay, sáng tạo. Vì vậy, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng Vụ 6 vẫn có nhiều khởi sắc và đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, trong năm 2021, dù gặp những khó khăn nhưng Vụ 16 đã nỗ lực, cố gắng và có những nét nổi bật trong công tác.

Điểm lại một số kết quả đạt được, nêu lên một số mặt còn tồn tại, hạn chế, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm cũng đề cập đến các nội dung nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu Vụ 6 cần quán triệt, triển khai thực hiện trong năm 2022 và thời gian tới.

Theo đó, đơn vị cần thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành KSND, Kế hoạch số 01/KH-VKSTC về công tác trọng tâm của VKSND tối cao năm 2022 cũng như Chương trình công tác được đơn vị đề ra.

Trong đó, cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị cần quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của ngành KSND đó là chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm và chống tham nhũng, tiêu cực.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan điều tra VKSND tối cao; phấn đấu nâng cao tỉ lệ phát hiện, xử lý tội phạm; hạn chế việc bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội. Thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp giữa Vụ 6 và Cơ quan điều tra VKSND tối cao trong giải quyết tố giác, tin báo.

Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong lĩnh vực tư pháp, đơn vị cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với điều tra. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc nhất là các vụ án dư luận quan tâm, các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của đơn vị, không để đơn tồn đọng kéo dài; gắn trách nhiệm của cán bộ thụ lý với việc giải quyết đơn; thực hiện việc phân công quản lý, theo dõi giải quyết đơn theo đúng quy định.

Ngoài ra, đơn vị cần tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ; tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Ngành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; kiên quyết xử lý, đấu tranh với những vi phạm và biểu hiện tiêu cực ngay trong nội bộ cơ quan, đơn vị và trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, từ đó góp phần giữ gìn uy tín, hình ảnh của Ngành, của cơ quan, đơn vị.

Tăng cường phối hợp với Cơ quan điều tra VKSND tối cao và các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, VKSND các cấp để nắm bắt kịp thời thông tin liên quan đến xâm phạm hoạt động tư pháp và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; chủ trì, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo theo đúng kế hoạch đề ra; đồng thời, tổ chức các hình thức đào tạo tại chỗ để nâng cao năng lực, trách nhiệm đội ngũ công chức, Kiểm sát viên trong đơn vị…

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm mong rằng, phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021, năm 2022, Vụ 6 sẽ đoàn kết, cố gắng để đạt được những kết quả tốt hơn nữa.

Cao Nguyên