Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao cùng toàn thể lãnh đạo, công chức Thanh tra VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị. 

Báo cáo của Thanh tra VKSND tối cao nêu rõ, năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nhiều của dịch COVID-19, nhưng với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo VKSND tối cao, sự đoàn kết, quyết tâm, trách nhiệm cao của lãnh đạo, công chức, Thanh tra VKSND tối cao đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, Thanh tra VKSND tối cao đã tham mưu Lãnh đạo VKSND tối cao ký ban hành 6 Kết luận thanh tra tại VKSND các tỉnh: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Nghệ An, thành phố Hà Nội và Văn phòng VKSND tối cao. So với năm 2020, tăng 4 Kết luận.

Tham mưu Lãnh đạo VKSND tối cao ký ban hành 2 Kết luận kiểm tra việc thực hiện các Kết luận thanh tra, Kết luận nội dung tố cáo, Quyết định giải quyết khiếu nại, Kết luận kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ thuộc trách nhiệm của tập thể và cá nhân tại VKSND tỉnh Lạng Sơn và Cục Kế hoạch Tài chính, VKSND tối cao.

Trên cơ sở báo cáo kết quả tự kiểm tra sau thanh tra của VKSND các tỉnh: Sóc Trăng, Hòa Bình, Bình Thuận, Lai Châu, Long An, Thanh tra VKSND tối cao đã ban hành Thông báo đánh giá kết quả tự kiểm tra. So với năm 2020, tăng 2 cuộc.

Qua công tác kiểm tra sau thanh tra, Thanh tra VKSND tối cao đã yêu cầu và thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 1 tỉ đồng, do chi tiêu không đúng quy định.

Tiến hành 111 lượt kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ và phòng, chống dịch COVID-19. Phối hợp với Văn phòng VKSND tối cao tiến hành kiểm tra việc phòng, chống cháy nổ tại trụ sở cơ quan VKSND tối cao. So với năm 2020, tăng 28 lượt.

Ban hành 10 Thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ và việc phòng, chống dịch COVID-19.

Về công tác xây dựng thể chế, nghiên cứu khoa học, năm 2021, Thanh tra VKSND  tối cao xác định là năm tập trung vào việc hoàn thành xây dựng thể chế, nghiên cứu khoa học. Do đó, ngay từ đầu năm công tác, Thanh tra đã đề ra mục tiêu xây dựng mới 2 Quy chế; sửa đổi, bổ sung 2 Quy chế; ban hành mới 1 Chỉ thị, đến nay đạt được kết quả sau:

Đã gửi thẩm định Quy trình phân loại, xử lý đơn gửi Viện trưởng VKSND tối cao và Quy chế văn hóa công sở trong ngành Kiểm sát nhân dân. Hiện nay, Thanh tra đang sửa đổi, hoàn thiện theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tối cao.

Đang tiến hành sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân và Quy định về xử lý kỷ luật trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Đang triển khai xây dựng dự thảo Chỉ thị mới trong công tác thanh tra.

Đã thực hiện xây dựng Đề tài khoa học cấp cơ sở “Hoạt động thanh tra nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự - Thực trạng và giải pháp” và được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt kết quả xuất sắc.

Về công tác tham mưu việc phòng, chống tham nhũng trong Ngành, Thanh tra VKSND tối cao tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao ký ban hành Báo cáo kết quả công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức ở Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021.

Trên cơ sở Báo cáo kết quả tự kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng của VKSND các tỉnh: Hà Giang, Tiền Giang, Hưng Yên, Phú Thọ, Ninh Thuận, Thanh tra VKSND tối cao đã ban hành Thông báo đánh giá kết quả tự kiểm tra.

Về công tác tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, Thanh tra VKSND tối cao đã phân loại, xử lý 10.421 đơn, đạt tỷ lệ 99,9%% trên tổng số 10.431 đơn gửi Viện trưởng VKSND tối cao. Phân loại, xử lý 351 đơn, đạt tỷ lệ 98,3% trên tổng số 357 đơn gửi Thanh tra VKSND tối cao.

Năm 2021, Thanh tra VKSND tối cao đã đạt những kết quả vượt trội như: Công tác thanh tra tăng 4 kết luận. Công tác kiểm tra sau thanh tra tăng 2 cuộc và 2 Kết luận kiểm tra. Công tác kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ tăng 28 lượt. Đơn thuộc trách nhiệm Thanh tra tham mưu giải quyết tăng 2 đơn. Trả lời thỉnh thị địa phương tăng 1 trả lời thỉnh thị.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2021 của Thanh tra VKSND tối cao. Thanh tra VKSND tối cao đã đóng góp rất trách nhiệm, tích cực và có hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch và ngăn chặn dịch COVID-19 tại cơ quan.

Năm 2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành KSND cũng bị tác động, ảnh hưởng nhất định nhưng bằng nỗ lực, quyết tâm của toàn Ngành, tổng kết cuối năm, ngành KSND vẫn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác. Trong đó, công tác Thanh tra của VKSND tối cao có những đóng góp rất thiết thực, hiệu quả vào kết quả công tác của Ngành.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác thanh tra năm 2022, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND cao yêu cầu Thanh tra tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. 

Về công tác nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm lưu ý, lãnh đạo Thanh tra VKSND tối cao cần chủ động hơn nữa trong việc báo cáo, đề xuất Lãnh đạo VKSND tối cao, khi nắm bắt được những vi phạm, sai phạm; Không chờ lãnh đạo VKSND tối cao giao, phân công, khi đó mới tiến hành thanh tra.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cũng nhấn mạnh, vai trò, vị trí, nhiệm vụ của công tác thanh tra rất nặng nề vì công tác thanh tra là một trong những biện pháp để siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Ngành.

Công tác thanh tra cần thường xuyên, đẩy mạnh hơn nữa thanh tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ đối với công chức, viên chức và người lao động. Trong đó, tăng cường thanh tra việc thực hiện văn hóa công sở, chấp hành chế độ trực nghiệp vụ, trang phục.

Dự báo năm 2022, dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị Thanh tra VKSND tối cao chủ động, không để dịch bệnh ảnh hưởng đến công việc, kế hoạch. Đồng thời, tin tưởng rằng, năm 2022, Thanh tra VKSND tối cao sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao. 

Một số hình ảnh tại Hội nghị: 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của ngành Kiểm sát tặng Thanh tra VKSND tối cao. 
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào tặng đơn vị cấp phòng thuộc Thanh tra VKSND tối cao. 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
 Năm 2021, Thanh tra VKSND tối cao được Viện trưởng VKSND tối cao tặng thưởng Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân; 2 tập thể cấp phòng được công nhận là tập thể lao động xuất sắc, trong đó có một tập thể cấp phòng được tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối; 1 cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua Ngành; 4 cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở; 11 cá nhân được tặng Bằng khen.
Vũ Phương