Đoàn kiểm sát VKSND tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Thị Thu, Trưởng phòng 11 làm Trưởng đoàn cùng các thành viên là Kiểm sát viên Phòng 11 VKSND tỉnh; về phía Chi cục THADS các huyện Vĩnh Lộc, Lang Chánh có các đồng chí là Chi cục trưởng, lãnh đạo và các Chấp hành viên, Thư ký, Thẩm tra viên, công chức của hai đơn vị tham gia.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thị Thu, Trưởng phòng 11- Trưởng đoàn kiểm sát công bố Kết luận tại Chi cục THADS huyện Lang Chánh.

Sau khi đồng chí Nguyễn Thị Thu, Trưởng đoàn kiểm sát thông qua Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, đồng chí Chi cục trưởng đã báo cáo tóm tắt nội dung công tác thi hành án dân sự của đơn vị theo yêu cầu của Đoàn kiểm sát.

Đoàn đã tiến hành kiểm sát việc lập theo dõi sổ sách, quản lý hồ sơ của từng Chấp hành viên trong quá trình tổ chức thi hành án (về trình tự ban hành, thông báo các Quyết định về thi hành án, xác minh, phân loại điều kiện thi hành án, kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá, giao tài sản, chứng từ thu, chi…) và việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, hành chính.

Nhìn chung, Chi cục đã chấp hành tốt quy định của pháp luật trong việc tổ chức thi hành Bản án, Quyết định của Tòa án, Chấp hành viên lập hồ sơ, xác minh, phân loại, xử lý đảm bảo đúng quy định.

Tại buổi thông qua dự thảo Kết luận, Đoàn kiểm sát ghi nhận những kết quả đạt được của Chi cục THADS các huyện Vĩnh Lộc, Lang Chánh. Đồng thời, chỉ ra một số dạng vi phạm, tồn tại điển hình như: Vi phạm trong việc vào sổ, kết sổ thi hành án; việc không thông báo, niêm yết các quyết định về thi hành án; vi phạm về xác minh điều kiện thi hành án; về phân loại án chưa có điều kiện thi hành; vi phạm trong việc thu phí thi hành án, vi phạm về thu chi, quản lí tiền thi hành án; chậm tiêu hủy vật chứng…

Trên cơ sở đó đã kiến nghị Chi cục THADS huyện Vĩnh Lộc, Lang Chánh chấn chỉnh, khắc phục. Mặt khác, thông qua đợt trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã giải đáp, hướng dẫn trực tiếp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình kiểm sát thi hành án dân sự đối với các đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện, tạo điều kiện cho Viện kiểm sát cấp huyện nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của Ngành đề ra.

Thay mặt đơn vị, đồng chí Lê Quốc Hưng, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Vĩnh Lộc; đồng chí Lê Tuyển Quỳnh, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Lang Chánh đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến kiến nghị của Đoàn kiểm sát và hứa sẽ khắc phục những vi phạm trong thời gian tới góp phần nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.

Phan Hải