Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Huyên, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ VKSND tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của Ngành đến toàn thể đảng viên, người lao động cơ quan VKSND tỉnh. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, các lĩnh vực công tác đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, chất lượng và hiệu quả công tác kiểm sát ngày càng được nâng cao.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị.

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự không để xảy ra oan, sai, không có trường hợp Viện kiểm sát truy tố bị Tòa án tuyên không phạm tội. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp đã phát hiện được nhiều vi phạm, ban hành nhiều kháng nghị, kiến nghị được các cơ quan chức năng tiếp thu và khắc phục, góp phần đảm bảo sự tuân thủ pháp luật của các cơ quan trong hoạt động tư pháp. Các tổ chức đoàn thể đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của đoàn thể cấp trên, phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận, phát biểu ý kiến làm rõ hơn những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và các giải pháp cần khắc phục giúp Đảng bộ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu để hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Huyên, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh nhấn mạnh, để phát huy kết quả đạt được, làm tốt công tác xây dựng đảng trong 6 tháng cuối năm 2023, Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đề ra; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng đảng; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm và phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan đơn vị.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Bên cạnh đó, yêu cầu các Chi bộ thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt chi bộ, phát huy tối đa dân chủ trong sinh hoạt chi bộ; phối hợp với Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh thực hiện nghiêm túc hiệu quả Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch của VKSND tỉnh về công tác kiểm sát; phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Huyền Lê - Đức Hải