leftcenterrightdel
Kiểm sát viên kiểm sát công tác niêm yết danh sách cử tri.

Nhằm góp phần thực hiện thành công công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong Quý I/2021, Lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo VKSND hai cấp tập trung một số nội dung trọng tâm nhằm phục vụ tốt công tác bầu cử, đảm bảo phát huy hiệu lực, hiệu quả, thực chất công tác kiểm sát hoạt động tư pháp theo đúng chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao, đáp ứng được kỳ vọng mà Đảng và Nhân dân đã tin tưởng giao phó.

Theo đó, VKS hai cấp tỉnh Quảng Ninh đã triển khai thực hiện kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp và phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu của cấp ủy và chính quyền địa phương; phối hợp tốt với Cơ quan điều tra, Tòa án và các cơ quan, ban ngành liên quan tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; kiểm sát chặt chẽ việc bắt, tạm giữ, tạm giam phục vụ cuộc bầu cử.

Trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, Kiểm sát viên hai cấp đã tiến hành kiểm sát chặt chẽ Nhà tạm giữ, Trại tạm giam trong việc phổ biến, hướng dẫn, giải thích các quy định của pháp luật liên quan đến quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cũng như việc thông tin về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam hiểu rõ.

Đồng thời, tiến hành kiểm sát Nhà tạm giữ, Trại tạm giam trong việc tổ chức cho người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền bỏ phiếu bầu cử theo quy định; yêu cầu các cơ sở giam giữ có phương án đảm bảo an ninh, an toàn trong quản lý giam giữ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn trường hợp lợi dụng việc tổ chức bầu cử để thông cung, vi phạm nội quy cơ sở giam giữ, trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Thông qua hoạt động kiểm sát hàng ngày, thực hiện kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo của người bị tạm giữ, người bị tạm giam có liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định.

Đặc biệt, thực hiện quyền kiến nghị đối với các vi phạm pháp luật và kiến nghị phòng ngừa trong công tác bầu cử, trong khoảng thời gian từ ngày 16/4-13/5/2021, thông qua công tác trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự, 13 VKSND cấp huyện đã tiến hành rà soát, đối chiếu danh sách những người đang chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo, phạt cải tạo không giam giữ, hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án tại các phường, xã trên địa bàn.

Qua đó, đã phát hiện Ủy ban Bầu cử một số xã, phường, thị trấn chưa niêm yết đầy đủ danh sách những người đang chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo vào danh sách cử tri.

leftcenterrightdel
VKSND 2 cấp tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều kiến nghị trong lĩnh vực niêm yết danh sách cử tri. 

Để cuộc bầu cử Đại hội Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp được tổ chức đảm bảo đúng pháp luât, VKSND cấp huyện đã kịp thời ban hành 41 kiến nghị trong lĩnh vực niêm yết danh sách cử tri, trong đó: 8 kiến nghị với Ủy ban bầu cử cấp huyện về việc chỉ đạo các phường, xã, thị trấn trên địa bàn rà soát, bổ sung những người đang chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo, phạt cải tạo không giam giữ, hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án vào danh sách cử tri để họ thực hiện quyền bầu cử; 33 kiến nghị với Ủy ban bầu cử các phường, xã về việc chưa niêm yết 87 trường hợp bị án đang chấp hành án treo vào danh sách cử tri và 3 Ủy ban bầu cử không lập danh sách cử tri theo quy định pháp luật.

Trong công tác tuyên truyền, vận động bầu cử, VKS hai cấp chủ động phối hợp Ủy ban MTTQ tổ chức tuyền truyền cho người dân về Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và các đạo luật khác; đồng thời vận động gia đình và nhân dân tích cực tham gia bầu cử. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân.

Việc tuyên truyền, vận động bầu cử có một nhiệm vụ quan trọng, góp phần làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện chính trị này, đồng thời tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; khẳng định tính dân chủ và ưu việt trong cơ chế bầu cử của chúng ta; kịp thời đập tan những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch.

Với sự đoàn kết thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung, chuẩn bị các điều kiện cần thiết của cả hệ thống chính trị, cử tri VKSND hai cấp tỉnh Quảng Ninh tin tưởng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được tổ chức thắng lợi, bảo đảm tiến hành một cách thật sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân./.

 

Hoàng Dung