leftcenterrightdel
 Toàn ngành VKSND tỉnh Quảng Ninh làm việc cả ngày thứ 7 để phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, đồng thời, ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần; cùng với đó là yêu cầu thực hiện “mục tiêu kép” trong trạng thái bình thường mới, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã động viên cán bộ, công chức, người lao động VKSND hai cấp tổ chức làm việc trong các ngày thứ 7 (15/5/2021 và 22/5/2021) để tập trung thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ngành, hướng tới phục vụ công tác bầu cử.

Theo đó, ngoài công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ của Ngành, VKSND hai cấp còn tăng cường tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của người dân liên quan đến công tác bầu cử, không để phát sinh những vấn đề phức tạp ảnh hướng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất là ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

VKS phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan, ban ngành liên quan tập trung rà soát các trường hợp người bị kết án phạt tù nhưng được hoãn chấp hành án, tạm đình chỉ chấp hành án và những bị án đang chấp hành án treo chưa được ghi tên vào danh sách cử tri để thực hiện quyền bầu cử, từ đó kiến nghị, yêu cầu Ban bầu cử các xã, phường bổ sung vào danh sách đã niêm yết để những người này thực hiện quyền bầu cử.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, VKSND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo 13 Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện và các Phòng thuộc Viện kiểm sát tỉnh, trong thời gian làm việc vào ngày nghỉ luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của Ngành và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia và tuân thủ thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, trang bị đầy đủ các điều kiện về phòng, chống dịch trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Hoàng Dung