VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), thúc đẩy chuyển đổi số. Ban chỉ đạo do đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế làm Trưởng ban. Các đồng chí Phó Viện trưởng làm Phó Trưởng ban, một số Trưởng phòng và các Viện trưởng VKSND huyện, thị xã, thành phố làm thành viên. Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế là đơn vị thường trực của Ban chỉ đạo.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là trực tiếp chỉ đạo tăng cường ứng dụng CNTT, chuyển đổi số của VKSND hai cấp tỉnh Thừa Thiên Huế. Triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong toàn ngành VKSND hai cấp tỉnh Thừa Thiên Huế. Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong việc ứng dụng CNTT, chuyển đổi số của VKSND hai cấp tỉnh Thừa Thiên Huế. Chỉ đạo công tác tuyên truyền, khen thưởng nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong Ngành và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Viện trưởng VKSND tối cao và các cấp có thẩm quyền.

leftcenterrightdel
 VKSND thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) trình chiếu tài liệu số hóa tại phiên tòa rút kinh nghiệm xét xử tranh chấp dân sự. Ảnh: VKSND Thừa Thiên Huế.


Ban chỉ đạo cũng đã có Quyết định 2018/QĐ-BCĐ ngày 12/11/2021 thành lập các Tiểu ban tăng cường ứng dụng CNTT, chuyển đổi số theo từng lĩnh vực công tác cụ thể như: Tiểu ban chỉ đạo về hạ tầng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số. Tiểu ban chỉ đạo về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong công tác thống kê tổng hợp, văn thư, lưu trữ, tổ chức cán bộ. Tiểu ban chỉ đạo về công tác số hóa hồ sơ, trình chiếu chứng cứ tại phiên tòa, báo cáo án bằng sơ đồ, trình chiếu sơ đồ hóa. Tiểu ban chỉ đạo về ứng dụng công nghệ trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, thanh tra, khiếu tố, thi hành án.

Các Tiểu ban này do các đồng chí Phó Viện trưởng, Phó Ban chỉ đạo làm Trưởng tiểu ban có nhiệm vụ tham mưu cho Ban chỉ đạo về việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong toàn ngành VKSND hai cấp tỉnh Thừa Thiên Huế theo từng lĩnh vực, khâu công tác được phân công cụ thể của từng Tiểu ban. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn,theo dõi chỉ đạo thường xuyên, định kỳ kiểm tra, tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong việc ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong từng lĩnh vực, khâu công tác cụ thể được giao, tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo để Ban chỉ đạo có kế hoạch chỉ đạo kịp thời.

Việc thành lập Ban Chỉ đạo góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của ứng dụng CNTT trong hoạt động VKSND hai cấp tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ đó, xác định tăng cường ứng dụng CNTT, chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, tạo bước chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác Kiểm sát và nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo.

Nguyễn Liêm