Theo báo cáo kết quả công tác năm 2020 của đơn vị mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 trong năm 2020 có nhiều diễn biến phức tạp nhưng ngành Kiểm sát Hà Tĩnh nói chung và VKSND huyện Cẩm Xuyên nói riêng đã nỗ lực, phấn đấu không ngừng đạt và vượt nhiều chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp và của ngành Kiểm sát nhân dân.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành – Phó Viện trưởng VKSND huyện Cẩm Xuyên đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác Kiểm sát năm 2020. Trong năm 2020, VKSND huyện Cẩm Xuyên đã thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, chỉ thị, hướng dẫn của VKSND Tối cao, kế hoạch của VKSND tỉnh Hà Tĩnh. Ngay từ đầu năm đơn vị đã kịp thời đề ra kế hoạch, biện pháp công tác sát với Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch của VKSND tỉnh Hà Tĩnh, cụ thể hóa các khâu công tác, triển khai đồng bộ các hoạt động để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Kết quả công tác đều hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Góp phần tích cực phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội, bảo vệ và tăng cường pháp chế xã hội tại địa phương.

Phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tiến – Viện trưởng VKSND huyện Cẩm Xuyên tiếp thu và cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tỉnh cũng như sự quan tâm, phối hợp các cơ quan tố tụng trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn trong năm 2021 và những năm tiếp theo, tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo VKSND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ trong công tác của các cơ quan tố tụng. Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2020, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác năm 2021 đã đề ra.

Vũ Hoàng