Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Tạp chí Kiểm sát cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Báo BVPL.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị.

Trong năm 2020, Báo in BVPL đã phát hành 105 số báo tuần (trong đó có 100 số báo thường và 5 số đặc biệt: số Tết dương lịch, số Tết Âm lịch, số kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5, số đặc biệt kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân 26/7, số kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9), 12 số chuyên đề cuối tháng. Nội dung và hình thức được cải tiến.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Báo BVPL.

Các số báo đều phát hành đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng nội dung thông tin. Báo điện tử BVPL cập nhật liên tục, nhanh chóng, hấp dẫn; thông tin thời sự của đất nước, của ngành Kiểm sát, đặc biệt là tuyên truyền về thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND.

Tổng số tin, bài Báo BVPL đã đăng trong năm 2020 là 21.250 tin, bài. Trong đó, số lượng tin bài tuyên truyền về ngành Kiểm sát và tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật chiếm gần 60% (12.398 tin, bài) vượt 10% theo kế hoạch đề ra, có sức lan tỏa lớn ra ngoài xã hội, góp phần phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Trong năm qua Báo BVPL đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, trước hết là từ Ban Biên tập, đặc biệt là gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả các mặt công tác được giao phụ trách; siết chặt kỷ luật lao động, kỷ luật tác nghiệp báo chí. Thực hiện việc quản lý, điều hành Tòa soạn Báo theo đúng quy định của pháp luật, của VKSND tối cao và quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cùng các đại biểu và tập thể lãnh đạo Báo BVPL tại Hội nghị.

Với những kết quả đạt được, trong năm 2020, Viện trưởng VKSND tối cao đã tặng Bằng khen cho 45 cá nhân, 3 tập thể cấp Phòng của Báo BVPL. Cùng với đó, tập thể Báo BVPL được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc đóng góp hiệu quả vào thành công các sự kiện chào mừng 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân.

Với sự nỗ lực vượt bậc và đạt kết quả cao trên mọi mặt công tác, năm 2020 Báo BVPL đã vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 1 tập thể thuộc đơn vị được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Về Kế hoạch công tác năm 2021, Báo BVPL xác định tổ chức sản xuất ấn phẩm báo chí (báo in, báo điện tử BVPL) nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng thông tin về vị trí, vai trò của VKSND trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Trong đó, Báo tập trung thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của VKSND, nhất là các đạo luật mới được Quốc hội thông qua có nhiều nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Đẩy mạnh tuyên truyền việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, gắn với công tác cải cách tư pháp của ngành KSND.

Thông tin, tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, hoạt động tư pháp, thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND nhằm bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất; phát hiện, biểu dương nhân tố mới, điển hình tiên tiến; giới thiệu kinh nghiệm xây dựng, thi hành pháp luật, hướng dẫn áp dụng pháp luật.

Đẩy mạnh tuyên truyền các luật mới được Quốc hội ban hành liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của VKSND, trong đó tập trung tuyên truyền về Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp trong ngành KSND; tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của VKSND trong chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm gắn với hoạt động của Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng tập thể Phòng Trị sự - Hành chính, Báo Bảo vệ pháp luật.

Xây dựng các phương án, tổ chức triển khai chặt chẽ, nền nếp các hoạt động tác nghiệp báo chí, điều tra, xác minh thông tin phản ánh của bạn đọc về các hiện tượng tiêu cực, vi phạm pháp luật trong đời sống xã hội; củng cố công tác tiếp nhận đơn thư bạn đọc, thông tin phản ánh của người dân; nâng cao chất lượng theo dõi, phân loại, xử lý đơn thư theo thẩm quyền; tham gia có hiệu quả các giải báo chí do các cơ quan Trung ương tổ chức.

Đáng chú ý, năm 2020, đơn vị xác định công tác cán bộ là khâu đột phá; lựa chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý “vừa hồng, vừa chuyên”; triển khai Đề án vị trí việc làm theo hướng dẫn của VKSND tối cao; xây dựng phần mềm quản lý hành chính và quản lý nhân sự, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Báo; đề cao trách nhiệm và tính nêu gương của người đứng đầu; tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý đơn vị; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và trong tác nghiệp báo chí; mở rộng dân chủ đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, tự kiểm tra bảo đảm thực chất, hiệu quả.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích nổi bật mà Báo BVPL đạt được trong năm 2020. Những thành tích của Báo đã được ghi nhận bằng việc đơn vị đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ trao tặng.

Qua nghe báo cáo công tác của đơn vị, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà Báo đạt được, trong đó nổi bật là đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền về ngành KSND, tổ chức thành công Giải thể thao ngành Kiểm sát nhân dân, chủ trì tổ chức tốt hai cuộc thi viết về Ngành và nhiều hoạt động ý nghĩa khác nhân kỷ niệm 60 năm ngành thành lập ngành Kiểm sát nhân dân.

Đơn vị cũng đã thực hiện nghiêm yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời còn chủ động thực hiện, phối hợp, hỗ trợ cho các đơn vị trong và ngoài ngành Kiểm sát khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, nhằm góp phần chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19; đồng hành, chung tay cùng Đảng ủy, Công đoàn VKSND tối cao trong các hoạt động từ thiện trong và ngoài Ngành…

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành cũng luôn được Báo BVPL quan tâm, chú trọng. Ban Biên tập, lãnh đạo Báo đã tập hợp, phát huy được sự đoàn kết trong đơn vị với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm, từ đó góp phần giúp đơn vị hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của Ngành, xây dựng hình ảnh của ngành KSND. Báo Bảo vệ pháp luật ngày càng uy tín hơn trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam.

Đồng tình cao với nội dung Kế hoạch công tác năm 2021 được đơn vị nêu lên, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng cho rằng, Kế hoạch đã được đơn vị xây dựng chi tiết, cụ thể, gắn chặt với Chỉ thị công tác của Ngành và Kế hoạch trọng tâm công tác năm 2021 của VKSND tối cao.

Cùng với việc xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện tốt, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng cũng đề nghị Báo BVPL cùng với các cơ quan báo chí trong Ngành thực hiện nghiêm nội dung được nêu tại Chỉ thị công tác của ngành KSND năm 2021 đó là: “Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền định hướng thông tin về vị trí, vai trò của VKSND trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong xây dựng, phát triển đất nước”.

Bên cạnh đó, Báo BVPL tiếp tục quan tâm đến công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19, tuyên truyền về Đại hội lần thứ XIII của Đảng, về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp…

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng lưu ý, cùng với công tác tuyên truyền về Ngành, Báo BVPL phải góp phần đấu tranh, phản bác lại các luận điệu, thông tin, quan điểm sai trái, không chính xác làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của ngành KSND; Ban Biên tập, lãnh đạo đơn vị phải đề cao và yêu cầu đội ngũ phóng viên tuân thủ nghiêm quy định của Luật Báo chí và kỷ luật, kỷ cương của Ngành; đồng thời quản lý chặt chẽ đội ngũ Cộng tác viên; làm tốt công tác tài chính, kế toán.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng tin tưởng, với những kết quả đạt được, chắc chắn năm 2021 và thời gian tới, Báo BVPL sẽ đạt được nhiều thành tích tốt hơn, đóng góp nhiều hơn vào công tác tuyên truyền của ngành KSND.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo BVPL phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo BVPL khẳng định "những nội dung chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao Báo BVPL sẽ tiếp thu nghiêm túc, đưa vào chương trình công tác năm 2021". Nhân dịp này, Tổng biên tập Nguyễn Văn Thắng thay mặt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Báo Bảo vệ pháp luật cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, thiết thực của Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo VKSND tối cao, sự phối hợp hiệu quả của các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân và sự ủng hộ của đông đảo bạn đọc trong và ngoài ngành Kiểm sát.

Đồng chí Tổng Biên tập Báo BVPL Nguyễn Văn Thắng cũng mong rằng, năm 2021 và thời gian tới, Báo BVPL sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo VKSND tối cao, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong Ngành, (thực hiện nghiêm Quyết định số 596/QDD-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về quy định phối hợp cung cấp thông tin tuyên truyền giữa các đơn vị thuộc VKSND) để Báo BVPL thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền về ngành Kiểm sát, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Tại Hội nghị, Tổng Biên tập Báo BVPL Nguyễn Văn Thắng đã trao các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong năm 2020.

Một số hình ảnh trao các danh hiệu thi đua tại Hội nghị

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

Đắc Thái