leftcenterrightdel
 Đại hội bầu Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2020-2022.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội gồm có: đồng chí Trần Kiến Xương, Bí thư Chi bộ, Trưởng đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại TP HCM; đồng chí Phan Quốc Bình, đồng chí Trần Thị Thu Hương - Chi ủy viên phụ trách công tác đoàn thể cùng các đoàn viên thanh niên.

Kết quả hoạt động Đoàn và phong trào Thanh niên nhiệm kỳ 2018- 2020, với nhiều sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa trọng đại của đất nước, thành phố là tiền đề để Ban Chấp hành Chi đoàn đại diện Văn phòng VKSND tối cao triển khai và tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống qua đó phát huy được vai trò xung kích, năng động sáng tạo của người đoàn viên, thanh niên đại diện Văn phòng.

leftcenterrightdel
Ban Chấp hành Chi đoàn đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại TP HCM nhiệm kỳ 2020-2022. 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia học tập quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Đoàn các cấp; các buổi báo cáo thời sự trong nước và quốc tế, các buổi giáo dục ý thức thông qua các buổi lễ kỷ niệm.

Chi đoàn tích cực tham gia hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra, phối hợp với các bộ phận trong cơ quan thực hiện tốt công tác vệ sinh cơ quan, in ấn, dán áp phích hướng dẫn, mua nước rửa tay, xịt khuẩn, đo thân nhiệt để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật được triển khai thực hiện theo phương châm coi trọng việc xác định giá trị, tiêu chí, chuẩn mực trong thực hiện hành vi, lối sống, ứng xử của cán bộ, đoàn viên.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Thị Thu Hương phát biểu tại Hội nghị.

Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Chi đoàn đã tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng – chính trị cho các bạn đoàn viên. Qua đó, nhận thức về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống của đoàn viên từng bước được nâng lên; ý thức chấp hành đường lối chủ trương của Đảng – pháp luật của Nhà nước; phát huy tính năng động, sáng tạo của đoạn viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động phong trào Đoàn.

Về phương hướng công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Chi đoàn đại diện Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2022, đồng chí Võ Trọng Duy – Đoàn viên Chi đoàn cho biết, các đoàn viên luôn đoàn kết và tích cực thực hiện các phòng trào đoàn, trong nhiệm kỳ có nhiều đoàn viên Chi đoàn đại diện Văn phòng được lao động tiên tiến và danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Tổ chức các phong trào giáo dục đời sống pháp luật, đời sống văn hóa tinh thần. Tham gia các hoạt động tình nguyện xây dựng văn minh đô thị; các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Triển khai có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” theo phương châm “Ở đâu có đoàn viên thanh niên và hoạt động đoàn, ở đó có hoạt động sáng tạo”; sáng tạo trong công tác chuyên môn.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Đại hội.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên trong tham gia phòng chống tội phạm về tệ nạn xã hội tại nơi cư trú; phát huy phong trào thanh niên tố giác tội phạm, tham gia cùng đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Phát huy công tác kiểm tra giám sát của Đoàn nhằm kịp thời phát hiện những nhân tố mới tích cực, những mô hình mới để nhân rộng, đồng thời định hướng, hướng dẫn những nội dung còn hạn chế, chấn chỉnh và đưa vào nề nếp những vấn đề về nguyên tắc hoạt động. Phấn đấu chi đoàn vững mạnh, 100% đoàn viên thực hiện tốt chương trình rèn luyện đoàn viên, 100% đoàn viên qua đánh giá cuối năm về chuyên môn đạt lao động tiên tiến.

Đại hội Chi đoàn đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại TP HCM cũng đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, biểu quyết thông qua các nội dung của Văn kiện Đại hội, thông qua bảng tổng hợp phiếu biểu quyết công trình thanh niên và hệ thống chi tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Kết quả bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 -2022, 3 đồng chí trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao là Võ Trọng Duy, Thân Trọng Nhân và Lê Thị Thanh Thủy.

Nguyễn Lánh