Tham dự Đại hội có đại diện Ban Thường vụ Đảng uỷ VKSND tối cao cùng toàn thể các đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Đại hội. 

Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao hiện có 7 chi bộ trực thuộc với tổng số 133 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Đảng viên các chi bộ thuộc Đảng bộ Văn phòng luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, nói và làm theo nghị quyết của Đảng, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có tinh thần cảnh giác trước âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch. Cán bộ, đảng viên có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng bộ xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, lập trường, quan điểm chính trị của cán bộ, đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tổ chức quán triệt nghiêm túc tới các chi bộ trực thuộc và đảng viên về nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII; các chỉ thị của Trung ương, nghị quyết của Đảng bộ cấp trên và Đảng bộ Văn phòng.

Bên cạnh đó, Đảng uỷ lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước trên các mặt công tác và Chỉ thị công tác hàng năm của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành KSND.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng khoá IV, nhiệm kỳ 2020-2025.
leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao cùng đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng khóa mới tặng hoa các đồng chí trong Ban Chấp hành khóa cũ.

Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua được thể hiện trên các lĩnh vực như việc chuẩn bị đảm bảo chất lượng, tiến độ các tài liệu phục vụ Viện trưởng báo cáo tại các kỳ họp Quốc hội, các buổi làm việc khác; tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ của Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Ngành; đổi mới công tác tham mưu tổng hợp; quản lý chặt chẽ việc giải quyết án hình sự tại VKSND tối cao; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý hành chính tư pháp, nghiệp vụ lưu trữ, cơ yếu của Cơ quan VKSND tối cao; chú trọng công tác tham mưu xây dựng thể chế; thực hiện phân bổ dự toán ngân sách công khai, minh bạch, kịp thời; quản lý, vận hành sử dụng hiệu quả trụ sở mới VKSND tối cao; công tác phục vụ ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn...

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao đạt được trong nhiệm kỳ qua.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. 

Theo đó, toàn Đảng bộ đã cố gắng, khắc phục khó khăn, giữ vững và phát huy kết quả đạt được, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. 

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến đề nghị Đảng bộ Văn phòng tiếp tục đoàn kết, đổi mới, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, phấn đấu tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của Ngành.

Cùng với đó, Đảng bộ tiếp tục chỉ đạo các chi bộ phối hợp với chính quyền thực hiện tốt Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành KSND và công tác thi đua khen thưởng hàng năm. Chủ động đổi mới nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp và các công tác khác; nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; tăng cường kỷ cương, kỷ luật nghiệp vụ, xây dựng Đảng bộ và đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cho rằng, Văn phòng cũng một phần là sự thể hiện hình ảnh của ngành Kiểm sát, do đó đơn vị cần duy trì trật tự, nề nếp và phải có phương pháp, tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiện đại mới có thể đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng khoá IV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí. Đồng thời, nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Phúc Long, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao làm Bí thư Đảng uỷ Văn phòng VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng tiến hành bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ XXV và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đắc Thái