Quyết định số 68/QĐ-VKSTC của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nêu rõ, chuyển Phòng Truyền hình Kiểm sát nhân dân thuộc Tạp chí Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao sang Báo Bảo vệ pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, kể từ ngày 1/8/2021. 

Phòng Truyền hình Kiểm sát nhân dân thuộc Báo Bảo vệ pháp luật có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 07/QĐ-VKSTC-V9 ngày 13/1/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thành lập phòng Truyền hình Kiểm sát nhân dân; thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao và lãnh đạo Báo Bảo vệ pháp luật. 

Tạp chí Kiểm sát và Báo Bảo vệ pháp luật có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới được phân công; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trình lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê duyệt.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo VKSND tối cao trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối cho Phòng Truyền hình tại Hội nghị triển khai công tác năm 2020. (Ảnh: THKS)

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát và Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật Viện kiểm sát nhân dân tối cao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

leftcenterrightdel
Hình hiệu Chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân

Việc ban hành Quyết định trên của Viện trưởng VKSND tối cao căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; Nghị quyết số 951/NQ-UBTVQH13 ngày 28/5/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Nghị quyết số 13-NQ/BCSĐ ngày 8/6/2021 của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Nghị quyết số 28/NQ-UBKS ngày 25/6/2021 của Ủy ban Kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc chuyển nhiệm vụ làm Truyền hình Kiểm sát nhân dân từ Tạp chí Kiểm sát sang Báo Bảo vệ pháp luật. Đồng thời, căn cứ Kế hoạch số 90/KH-VKSTC ngày 23/7/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện chuyển nhiệm vụ làm Truyền hình Kiểm sát nhân dân từ Tạp chí Kiểm sát sang Báo Bảo vệ pháp luật... 

Chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân hiện có lịch phát sóng vào các khung giờ: 10h30 Chủ nhật hàng tuần; phát lại lần thứ nhất vào hồi 8h40 ngày thứ Ba tuần kế tiếp; phát lại lần thứ hai vào hồi 1h00 ngày thứ Tư tuần kế tiếp trên kênh ANTV.

P.V