Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Ngãi với đảng viên, công chức, người lao động trẻ của đơn vị nhằm tăng cường sự đoàn kết, phát huy tính dân chủ và đảm bảo cho đảng viên, công chức, người lao động trẻ toàn ngành KSND tỉnh Quảng Ngãi nắm rõ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo đơn vị.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi đối thoại.

Đồng thời, tạo điều kiện cho Ban cán sự đảng, lãnh đạo đơn vị nắm bắt tình hình hoạt động của cấp ủy, đơn vị và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của công chức, người lao động  trẻ 2 cấp. Tại hội nghị đối thoại, có 8 ý kiến của cá nhân tham gia.

Nội dung chủ yếu tập trung về công tác điều động, biệt phái; đào tạo nguồn cán bộ; cũng như mong muốn có những giải pháp đổi mới trong công tác thanh, kiểm tra; thống kê, báo cáo; thông báo rút kinh nghiệm; tạo sân chơi, diễn đàn nghiệp vụ để cán bộ, công chức hai cấp kiểm sát trao đổi học hỏi kinh nghiệm góp phần nâng cao kỹ năng nghiệp vụ nhằm hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Tại hội nghị đối thoại, có 8 ý kiến của cá nhân tham gia.

Với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, đồng chí Phạm Thị Kim Liên - Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi đã giải thích đầy đủ, rõ ràng các ý kiến tham gia đối thoại đến toàn thể hai cấp.

Những ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư mà công chức, người lao động trẻ còn phân vân hoặc chưa tham gia hết thì có thể gửi ý kiến thông qua mạng nội bộ Lotus, hoặc điện thoại để đồng chí Bí thư có ý kiến phản hồi.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Thị Kim Liên - Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi giải thích đầy đủ, rõ ràng các ý kiến tham gia đối thoại.

Kết thúc buổi đối thoại, đồng chí Bí thư nhấn mạnh, luôn quan tâm đến cán bộ trẻ, là lực lượng tương lai của Ngành. Đồng chí cũng mong các đồng chí cán bộ trẻ luôn phát huy vai trò của mình để đóng góp, xây dựng ngành KSND tỉnh Quảng Ngãi ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Thị Phương Uyên