Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi, lãnh đạo và Kiểm sát viên Phòng 9, 10. Về phương thức tiến hành rút kinh nghiệm, VKSND tỉnh Quảng Ngãi lựa chọn 1 phiên tòa dân sự của VKSND 2 cấp được ghi âm, ghi hình toàn bộ diễn biến phiên tòa gửi đến các VKSND huyện theo dõi, tổ chức cho toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên họp rút kinh nghiệm chung.

Phiên tòa được lựa chọn để rút kinh nghiệm là phiên tòa dân sự sơ thẩm “Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất” do Kiểm sát viên của VKSND thị xã Đức Phổ tham gia phiên tòa. 

leftcenterrightdel
 Đầu cầu hội nghị tại VKSND tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Lợi – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi đánh giá cao sự chuẩn bị và phối hợp giữa Phòng nghiệp vụ và VKSND cấp huyện trong việc lựa chọn phiên tòa để tổ chức rút kinh nghiệm toàn ngành; đồng thời, đánh giá cao công tác phối hợp giữa Phòng 9, 10 và Văn phòng VKSND tỉnh trong công tác chuẩn bị hội nghị trực tuyến. 

Quá trình diễn ra phiên tòa, Kiểm sát viên đã kiểm sát tương đối chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của HĐXX, Thư ký phiên tòa và những người tham gia tố tụng. Thực hiện việc hỏi các đương sự để làm rõ những nội dung liên quan để làm căn cứ giải quyết toàn bộ vụ án; phát biểu quan điểm về việc giải quyết nội dung vụ án là có căn cứ nên được HĐXX chấp nhận.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, Kiểm sát viên còn gặp phải một số hạn chế khi tham gia phiên tòa như báo cáo đề xuất của Kiểm sát viên chưa thực hiện theo đúng Mẫu số 35/DS ban hành kèm theo Quyết định số 410/QĐ-VKSTC ngày 25/11/2021, không đúng quy định tại khoản 2 Điều 20 Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự ban hành kèm theo Quyết định số 364/QĐ-VKSTC ngày 02/10/2017 của VKSND tối cao.

Đối với nội dung phát biểu về phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, Kiểm sát viên không nêu căn cứ, điều luật áp dụng cụ thể; không ký nháy vào cuối mỗi trang của bản phát biểu là không đúng quy định tại Điều 37 Quyết định số 458/QĐ-VKSTC ngày 4/10/2019; khi phát biểu việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, HĐXX và Thư ký phiên tòa, việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng, ý kiến chưa viện dẫn căn cứ pháp lý.

Bản phát biểu còn khá sơ sài, không nêu rõ được nội dung vụ án, chưa viện dẫn đầy đủ các căn cứ pháp lý làm cơ sở giải quyết vụ án chưa đảm bảo nội dung theo Hướng dẫn số 20/HD-VKSTC ngày 23/02/2021 của VKSND tối cao hướng dẫn hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia xét xử vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và Hướng dẫn số 24/HD-VKSTC ngày 12/5/2021 của VKSND tối cao hướng dẫn một số nội dung cơ bản trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án tranh chấp chia di sản thừa kế…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Văn Lợi – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại hội nghị.

Thông qua hội nghị, các đơn vị đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm; kỹ năng và trách nhiệm của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự ngày càng được nâng cao, qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên của Ngành ngày càng trưởng thành, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong thời gian tới, VKSND tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục duy trì và tăng cường hơn nữa trong công tác tổ chức các hội nghị trực tuyến phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm giúp Kiểm sát viên nâng cao kỹ năng, tự đào tạo trong quá trình công tác.

Đồng thời, nâng cao chất lượng phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự, hành chính sơ thẩm, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá theo chương trình công tác đã được đề ra định kỳ hàng năm.

Việt Vương