Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện Khối trưởng (Bộ Công an) chủ trì Hội nghị. 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ngành Nội chính Trung ương, gồm: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, VKSND tối cao, TAND tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Đại diện VKSND tối cao tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao.

Năm 2020, mặc dù gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và tình hình thiên tai, lũ lụt gây ra nhưng lãnh đạo các bộ, ngành Khối thi đua Nội chính Trung ương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, có những định hướng, đưa ra các chủ trương chiến lược để lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ kép theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo các bộ, ngành Khối thi đua Nội chính Trung ương ký Giao ước thi đua năm 2021.

Đồng thời, kịp thời ứng phó hiệu quả với tình hình thực tế và tổ chức triển khai hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng bám sát với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi bộ, ngành.

Phong trào thi đua được tổ chức sôi nổi, đa dạng về hình thức, phong phú về phương pháp, có nhiều cải tiến, đổi mới, sáng tạo, tạo hiệu ứng, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng tham gia, tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Đặc biệt, trong năm, các bộ, ngành đã tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước; qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, mô hình mới, cách làm hay,... mang lại hiệu quả cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đánh giá cao kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của Khối thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương. 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị.

Theo đó, các bộ, ngành trong Khối đã tổ chức nhiều hoạt động, góp phần vào việc giáo dục truyền thống thi đua yêu nước cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ... từ đó nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao của mỗi bộ, ngành.

Đồng chí Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị các bộ, ngành thuộc Khối thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương thời gian tới cần quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, các bộ, ngành trong Khối cần tổ chức phát động phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị; trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức thi đua. Chú trọng làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng, biểu dương, tuyên truyền các điển hình tiên tiến; gương người tốt, việc tốt; các mô hình mới, nhân tố mới, cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực.

Hội nghị đã thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Bộ Công an và Bộ Quốc phòng; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, bầu Bộ Quốc phòng làm Khối trưởng, Bộ Tư pháp làm Khối phó Khối thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương năm 2021.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo các bộ, ngành Khối thi đua Nội chính Trung ương tại Lễ ký Giao ước thi đua.

Cũng tại Hội nghị, trước sự chứng kiến của đồng chí Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và đại biểu, các bộ, ngành trong Khối đã ký Giao ước thi đua năm 2021 với chủ đề "Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả".

TG-PV