Chủ trì hội nghị có đồng chí Tôn Thiện Phương, Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An và Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an Nghệ An. Cùng lãnh đạo đại diện các đơn vị trong Khối nội chính – Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An tham dự.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Tôn Thiện Phương - Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, có 8 đơn vị tham gia ký kết giao ước phong trào thi đua yêu nước năm 2020 bao gồm Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp và Cục thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An. Trong đó năm 2020, VKSND tỉnh Nghệ An được phân công là đơn vị Khối trưởng, Công an tỉnh là đơn vị Khối phó.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã thông qua Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua và nội dung giao ước thi đua năm 2020. Cụ thể, các ngành cam kết tiếp tục tổ chức quán triệt kịp thời, sâu rộng và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chỉ thị của Bộ Chính trị, gắn trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của công tác Thi đua - Khen thưởng.

Kèm theo đó, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp trên của từng Ngành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

Đặc biệt, thực hiện tốt các nội dung của phong trào thi đua yêu nước với trọng tâm là thực hiện phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động “Cả nước chúng sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

leftcenterrightdel
 Đại diện các đơn vị thuộc khối nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An phát động phong trào thi đua, ký kết Giao ước thi đua yêu nước năm 2020.

Tham dự hội nghị đại diện ngành Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, ông Trần Ngọc Sơn cho biết: "Khối thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang là khối có truyền thống tổ chức các phong trào thi đua cụ thể, phù hợp thực tế cả bề rộng lẫn chiều sâu. Vì vậy, đây là chương trình thi đua mang ý nghĩa lớn lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, của từng ngành. Chào mừng đại hội thi đua yêu nước của tỉnh Nghệ An và toàn quốc.

Đối với ngành tòa án tỉnh Nghệ An là đẩy nhanh tiến độ xét xử, giải quyết các loại án đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao và đảm bảo chất lượng. Góp phần cùng với các cơ quan trong khối giữ vững An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển".

Phát biểu tại hội nghị, đại diện khối trưởng khối Nội chính - Lực lượng vũ trang, đồng chí Tôn Thiện Phương đề nghị các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành, phát hiện, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt”, xử lý nghiêm các vi phạm và đẩy mạnh cải cách thủ thục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin vào các lĩnh vực công tác.

Buổi ký kết diễn ra thành công tốt đẹp, việc ký kết Giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng Ngành, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.


Nguyễn Gia - Hương Giang - An Thế