Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, công chức 7 đơn vị thuộc Khối thi đua số 1, gồm: Cơ quan điều tra VKSND tối cao, Vụ 1, Vụ 2, Vụ 3, Vụ 4, Vụ 5, Vụ 6 cùng đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao.

Theo nội dung Giao ước thi đua của Khối, năm 2020, tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức trong Khối tiếp tục thực hiện chủ trương “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”. Khối 1 xác định công tác thi đua khen thưởng là nhiệm vụ quan trọng, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, đơn vị, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể đối với công tác thi đua khen thưởng.

Đồng thời, hưởng ứng và phát động nhiều phong trào thi đua sâu rộng trong Khối cũng như trong từng đơn vị gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cùng các đại biểu chứng kiến Lễ ký.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, thực hiện sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến và có các hình thức biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích.

Phát biểu buổi lễ, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, việc xây dựng kế hoạch và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối sẽ tạo động lực, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại lễ ký.

Việc ký kết cũng nhằm tăng cường giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng sáng kiến, mô hình hay, cách làm mới có hiệu quả trong Khối về thực hiện phong trào thi đua do Nhà nước và Ngành phát động năm 2020.

Đồng thời, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, qua đó khơi dậy, cỗ vũ, tạo động lực mới để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị nói riêng và ngành KSND nói chung.

Tại buổi lễ, dưới sự chứng kiến của đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và các đại biểu, lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua số 1, gồm: Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2) - Khối trưởng; Cơ quan điều tra VKSND tối cao - Khối phó; Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1); Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3); Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy (Vụ 4); Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ; (Vụ 5); Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Vụ 6) đã tiến hành ký kết Giao ước thi đua. 

 

P.V