Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT ngành KSND, Khối trưởng Khối thi đua chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí Nguyễn Quang Thành, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; đại diện thường trực Hội đồng TĐKT các đơn vị trong Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương, gồm: VKSND tối cao (Khối trưởng), Bộ Công an (Khối phó), Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, TAND tối cao, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị
leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị 

Báo cáo sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm 2019 của Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương do đồng chí Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao trình bày tại hội nghị cho thấy, 6 tháng qua, các bộ, ngành trong Khối đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của mình, tổ chức phát động các phong trào thi đua thường xuyên hàng năm, theo đợt, theo chuyên đề.

Đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực, hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó khăn, những vấn đề bức xúc, nổi cộm… để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Đồng chí Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao trình bày báo cáo sơ kết tại hội nghị  

Cùng với đó, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các bộ, ngành nội chính Trung ương, công tác TĐKT của Khối có những chuyển biến tích cực.

Việc xây dựng kế hoạch phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua, đăng ký thi đua đã được triển khai theo đúng quy định. Các phong trào thi đua được tổ chức đa dạng, có chủ đề rõ ràng, thiết thực, đã tạo động lực cho các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua các phong trào thi đua xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, xuất sắc được nêu gương học tập trong cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ, được dư luận và nhân dân quan tâm, động viên.

Trên cương vị là Khối trưởng, VKSND tối cao đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị Khối phó và các đơn vị thành viên xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa các bộ, ngành trong Khối và các Cụm, Khối thi đua, các tập thể và cá nhân trong từng bộ, ngành.

Trên cơ sở các nội dung, nhiệm vụ đề ra, các đơn vị thành viên trong Khối đã triển khai các hoạt động cụ thể, phù hợp, thiết thực gắn với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Khối, hướng tới mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Khối trưởng Khối thi đua, các đại biểu thuộc các đơn vị thành viên trong Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương đã trao đổi, thảo luận về những kết quả đạt được trong công tác TĐKT 6 tháng đầu năm 2019 của đơn vị mình, của Khối, đồng thời, nêu lên một số khó khăn vướng mắc và các giải pháp cụ thể nhằm triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác TĐKT 6 tháng cuối năm 2019.

leftcenterrightdel
Đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo 
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Thành, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước phát biểu

Hội nghị cũng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đánh giá cao những kết quả 6 tháng mà Khối đạt được; ghi nhận các kiến nghị của các đơn vị trong Khối liên quan đến công tác tập huấn nghiệp vụ về TĐKT, về việc sửa Luật TĐKT phù hợp với tình hình mới…

Đồng thời yêu cầu Khối triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định một cách thực chất và hiệu quả, trong đó lưu ý đến phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở; phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Khối trưởng Khối thi đua khẳng định tầm quan trọng của các đơn vị thành viên trong Khối, trong việc góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền con người, quyền công dân, đấu tranh đối với các vi phạm và tội phạm… Chính vì thế công tác TĐKT cũng phải được coi trọng và làm sao để xứng tầm với nhiệm vụ chính trị mà các đơn vị được giao.

leftcenterrightdel
Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Khối trưởng Khối thi đua phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị  

Đồng chí Khối trưởng nêu rõ, 6 tháng qua, dù còn có những khó khăn, thách thức tuy nhiên các bộ, ngành trong Khối đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác TĐKT của Khối cũng có những chuyển biến rõ nét, tích cực và đạt nhiều kết quả tốt.

Đồng chí cho biết, trên cương vị là Khối trưởng, VKSND tối cao sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến tại hội nghị cũng như ý kiến chỉ đạo của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo và triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Cùng với đó, để hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác TĐKT năm 2019, từ nay đến cuối năm, phong trào thi đua của các bộ, ngành trong Khối cần thực hiện một số nội dung cơ bản, đó là: Tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua cho Thủ tướng Chính phủ, do từng bộ, ngành đã phát động bám sát mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đã đề ra, thực chất, tránh hình thức. Thực hiện việc khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định...

Mặt khác, Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương cần nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng, lãnh đạo, người đứng đầu các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị đối với công tác TĐKT.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về công tác TĐKT để phát huy vai trò tích cực, tự giác tham gia, hưởng ứng và thực hiện các phong trào thi đua.

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật về công tác TĐK; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới.

Đồng thời, nghiên cứu đổi mới hoạt động của các Cụm, Khối thi đua, các đơn vị thi đua theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới thủ tục hành chính trong quy trình đề nghị, bình xét khen thưởng.

Đắc Thái