Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng  ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Theo báo cáo, hiện nay Chi bộ Vụ 5 có 23 đảng viên trong đó có 22 đảng viên chính thức, 1 đảng viên dự bị.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết và nhiều văn bản khác của Đảng. Đảng viên trong Chi bộ tích cực tham dự đầy đủ các hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết do Đảng uỷ VKSND tối cao tổ chức.

Chi uỷ thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ, không có cán bộ, đảng viên có biểu hiện sa sút, suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, không vi phạm kỷ luật.

Bên cạnh đó, Chi uỷ và lãnh đạo đơn vị phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chúc mừng Chi ủy Chi bộ Vụ 5 nhiệm kỳ 2020-2022.

Đơn vị đã thụ lý thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết 58 tố giác, tin báo về tội phạm, đã giải quyết 49 tin, đạt tỉ lệ 84,5%. Tăng cường thực hành quyền công tố, kiểm sát chặt chẽ việc thụ lý, điều tra, giải quyết của CQĐT, bảo đảm 100% vụ án điều tra đúng thẩm quyền, không có vụ án/bị can nào đình chỉ điều tra do không phạm tội. Tỉ lệ giải quyết án trong giai đoạn truy tố hàng năm đều đạt 100%, bảo đảm có căn cứ, đúng pháp luật.

Tăng cường biệt phái Kiểm sát viên xuống địa phương thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. 

Công tác thu hồi tài sản được chỉ đạo kiên quyết, chủ động đề ra yêu cầu điều tra, xác minh tài sản, phối hợp với CQĐT áp dụng kịp thời các biện pháp bảo đảm thu hồi trên 60% tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt cho Nhà nước.

leftcenterrightdel
 Tập thể lãnh đạo Vụ 5 chúc mừng Chi uỷ Chi bộ Vụ 5 nhiệm kỳ 2020-2022.

Với những kết quả đạt được, hàng năm, Chi bộ luôn giữ vững là “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; hàng năm đơn vị đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhận “Cờ thi đua của Chính phủ” các năm 2017, 2018, 2019.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng  ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận và chúc mừng những kết quả nổi bật mà Chi bộ Vụ 5 đạt được trong nhiệm kỳ qua.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến đề nghị, cần nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi uỷ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Tiếp tục đề cao trách nhiệm của cấp uỷ, đặc biệt là vai trò của đồng chí Bí thư Chi bộ; đổi mới phương thức làm việc của cấp uỷ, đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt Chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề.

Ngoài ra, Chi bộ phải đề cao vai trò và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đồng thời xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn một cách cụ thể, sát với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị.

Tại Đại hội, các đảng viên trong Chi bộ đã bầu Chi ủy Chi bộ Vụ 5 nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 3 đồng chí. Trong đó, đồng chí Nguyễn Hải Trâm - Vụ trưởng Vụ 5 được bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Mạnh Thường được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Hoàng Thị Thắm làm Chi ủy viên.

P.V