Theo báo cáo tại Đại hội, Chi bộ Vụ 14 hiện có tổng số 22 đảng viên, trong đó có 1 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao, 3 đảng viên có trình độ Tiến sỹ, 14 đảng viên có trình độ Thạc sỹ.

Trong nhiệm kỳ, Chi ủy đã lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, đạt được những chỉ tiêu đề ra. Theo đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được coi trọng. Việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được quan tâm đúng mức và có nhiều cải tiến trên nhiều phương diện.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm đẩy mạnh và có chuyển biến tích cực. Những kết quả trên đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Chi bộ, Chi ủy, sự nỗ lực phấn đấu của công chức, đảng viên trong đơn vị, đã tạo tiền đề cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình kế hoạch công tác của đơn vị và các tổ chức trong giai đoạn tiếp theo.

Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Vụ 14 tiếp tục lãnh đạo đơn vị, đảng viên, công chức của đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phấn đấu là Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.

leftcenterrightdel
Chi ủy Chi bộ Vụ 14 nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội. 

Cùng với đó, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp và thực hiện nghiêm quy chế dân chủ trong Chi bộ, đơn vị; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chi ủy, công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo phòng để nâng cao hiệu quả công tác, xây dựng tổ chức Đảng, Công đoàn và đơn vị ngày càng vững mạnh.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Chi ủy, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Hướng dẫn và các chủ trương, chính sách, quan điểm của cấp ủy Đảng cấp trên, Ban cán sự Đảng để kịp thời xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp.

Đồng thời, xây dựng các giải pháp nhằm tổ chức tốt và có hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát công chức, đảng viên để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh phòng ngừa công chức, đảng viên vi phạm kỷ luật nghiệp vụ, kỷ luật Đảng.

Mặt khác, Chi bộ phấn đấu luôn giữ vững sự ổn định về chính trị, xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong đội ngũ công chức, đảng viên. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ, xây dựng đội ngũ công chức, đảng viên có phẩm chất, đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và có ý thức trách nhiệm cao trong sinh hoạt và trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tại Đại hội, các đảng viên trong Chi bộ đã bầu Chi ủy Chi bộ Vụ 14 nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 3 đồng chí, đó là: Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi - Vụ trưởng Vụ 14; đồng chí Phạm Hoàng Diệu Linh - Phó Vụ trưởng Vụ 14; đồng chí Hoàng Thành Nam - Trưởng phòng thuộc Vụ 14.

Đại hội cũng tiến hành bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Vụ 14 nhiệm kỳ 2020-2022. Kết quả, đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi - Vụ trưởng Vụ 14 được bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Phạm Hoàng Diệu Linh - Phó Vụ trưởng Vụ 14 được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng tiến hành bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội.

Thay mặt Chi bộ Vụ 14 nhiệm kỳ 2020-2022, đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 14 khẳng định, với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ tới Chi ủy sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị, phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, thống nhất của toàn thể đội ngũ đảng viên, công chức, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đề ra, góp phần xây dựng Chi bộ Vụ 14 ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn.

Đắc Thái