Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ 3 - VKSND tối cao cùng toàn thể các đảng viên thuộc Vụ 13.

Theo báo cáo, Chi bộ Vụ 13 hiện có 14 đảng viên chính thức, trong đó có 1 đồng chí đảng viên là Phó Viện trưởng VKSND tối cao; 5 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị; 1 đồng chí có trình độ Tiến sỹ Luật, 10 đồng chí có trình độ Thạc sỹ Luật.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ Vụ 13 luôn quan tâm và nâng cao chất lượng và sinh hoạt Chi bộ. Công tác xây dựng đảng và đơn vị được chú trọng về mọi mặt. Tất cả cán bộ, công chức trong đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác nhận xét, đánh giá, quy hoạch cán bộ được quan tâm thực hiện. Đội ngũ cán bộ, lãnh đạo đơn vị được tiếp tục kiện toàn. 

Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đi vào nề nếp, có hiệu quả. Kỷ luật lao động được duy trì. Các phong trào thi đua đạt được kết quả tốt. Tập thể lãnh đạo, Chi ủy, Chi bộ và Công đoàn Vụ đã phát huy sức mạnh tổng hợp toàn đơn vị đoàn kết nhất trí, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cán bộ, công chức của Vụ đã tham gia đầy đủ, tích cực các phong trào thi đua được phát động. Tập thể Chi bộ đoàn kết, phấn đấu xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chúc mừng Chi ủy Chi bộ Vụ 13 nhiệm kỳ 2020-2022.

Cùng với đó, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, các cán bộ, đảng viên trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Các đảng viên là lãnh đạo chủ chốt của đơn vị luôn có ý thức gương mẫu, tích cực đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đảng viên được cử đi công tác ở nước ngoài luôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài. Các đảng viên trong Chi bộ thường xuyên giữ mối liên hệ với Đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2022 được Chi bộ Vụ 13 xác định, đó là: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; duy trì mối liên hệ thường xuyên giữa Chi ủy với đảng viên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng, từ đó có giải pháp giải quyết kịp thời. Mỗi đảng viên cần tiếp tục xây dựng kế hoạch cá nhân, Bí thư cấp ủy, lãnh đạo đơn vị gương mẫu xây dựng cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

Đẩy mạnh công tác xây dựng đảng; duy trì sinh hoạt Chi bộ theo đúng điều lệ Đảng. Tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi ủy, Chi bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, gắn sinh hoạt chuyên đề vào công tác chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị.

Phát huy dân chủ, đề cao tinh thần phê bình và tự phê bình để xây dựng Chi bộ vững mạnh; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Thực hiện nghiêm túc quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Phấn đấu duy trì và củng cố sự đoàn kết, thống nhất nội bộ trong Chi bộ; tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức nghề nghiệp, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, bảo vệ chính trị nội bộ khi thi hành công vụ, công tác chuyên môn.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc triển khai kế hoạch, chương trình hành động của đơn vị và Chi bộ; phấn đấu Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; 100 đảng viên trong Chi bộ đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả xây dựng tổ chức Đảng, công đoàn và đơn vị ngày càng phát triển.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. 

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Vụ 13 đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao khẳng định, nhìn chung, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Vụ 13 đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả, đảm bảo tiến độ công việc đề ra.

Các hoạt động hợp tác quốc tế của ngành KSND ngày càng được mở rộng và đạt được nhiều kết quả tích cực trong tất cả các lĩnh vực tương trợ tư pháp về hình sự, đối ngoại, nghiên cứu tổng hợp và thực hiện dự án quốc tế.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao mong rằng, phát huy những kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước, cùng với việc bầu ra Ban Chi ủy nhiệm kỳ mới, thời gian tới, Chi bộ sẽ đoàn kết, đồng lòng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Chi bộ và đơn vị ngày càng phát triển, trong sạch, vững mạnh hơn.

Trong đó, đơn vị tiếp tục quan tâm, tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp hình sự góp phần tích cực vào việc bảo vệ tốt hơn quyền con người, quyền công dân trong tố tụng hình sự; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành KSND đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và cải cách tư pháp.

Tại Đại hội, các đảng viên trong Chi bộ đã tiến hành bầu Chi ủy Chi bộ Vụ 13 nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 3 đồng chí. Đại hội đã bầu đồng chí Vũ Thị Hải Yến, Vụ trưởng Vụ 13 làm Bí thư Chi bộ; bầu đồng chí Hoàng Thị Thúy Hòa làm Phó Bí thư Chi bộ Vụ 13 nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội cũng tiến hành bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội.

P.V