Đồng chí Trần Hữu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao và toàn thể các đảng viên thuộc Vụ 9 tham dự Đại hội.

Theo báo cáo, Chi bộ Vụ 9 hiện có tổng số 29 đảng viên, trong đó có 1 đảng viên dự bị. Có 20 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị; 1 Tiến sỹ, 14 Thạc sỹ. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ đã hoàn thành các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Theo đó, 100% đảng viên được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

100% Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên được Chi bộ xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt các chương trình hành động.

100% đảng viên hàng năm đều đạt đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, năm 2017 Chi bộ được công nhận “Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, năm 2018 và 2019 được công nhận “Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Cùng với đó, trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát đảng viên theo Điều lệ Đảng đã được tích cực triển khai.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Hữu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao chúc mừng Chi ủy Chi bộ Vụ 9 nhiệm kỳ 2020-2022. 

Chi ủy cũng đã sớm xây dựng và thực hiện tốt quy chế hoạt động của Chi ủy và Quy chế phối hợp giữa Chi ủy và lãnh đạo Vụ làm cơ sở cho việc phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị, đơn vị liên tục được tặng Cờ thi đua của Ngành.

Mặt khác, Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề với nhiều nội dung và hình thức phong phú, thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên (gắn công tác chuyên môn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh), tạo ra những chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Vụ 9 xác định tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết trong Chi bộ, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, quán triệt và nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chi bộ tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực hoạt động kiểm sát và ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng xây dựng Chi bộ thật sự “trong sạch, vững mạnh”.

leftcenterrightdel
Chi ủy Chi bộ Vụ 9 nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội. 

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Viện kiểm sát trong công tác Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự theo quy định; tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị công tác hàng năm của Viện trưởng VKSND tối cao; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra trong lĩnh vực kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự.

Tại Đại hội, các đảng viên trong Chi bộ đã bầu Chi ủy Chi bộ Vụ 9 nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 3 đồng chí, đó là: Đồng chí Vương Văn Bép - Vụ trưởng Vụ 9; đồng chí Vương Hồng Quảng và đồng chí Phạm Thị Thu. Đại hội cũng đã bầu đồng chí Vương Văn Bép - Vụ trưởng Vụ 9 làm Bí thư Chi bộ; bầu đồng chí Vương Hồng Quảng làm Phó Bí thư Chi bộ Vụ 9 nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội cũng tiến hành bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Vương Văn Bép, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 9 phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vương Văn Bép, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 9 khẳng định, phát huy những thành tích đã đạt được của nhiệm kỳ 2017 - 2020, nhiệm kỳ 2020-2022, Chi ủy sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, kết hợp với chính quyền tổ chức và động viên cán bộ, đảng viên, các đoàn thể, tổ chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2020 và thời gian tới. Đồng thời, quyết tâm giữ vững Chi bộ là tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

P.V