Theo báo cáo, Chi bộ Vụ 11 có tổng số 20 đảng viên chính thức hiện sinh hoạt tại Chi bộ. Nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ Vụ 11 luôn nghiêm túc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện tốt công tác vận động, tập hợp đảng viên và quần chúng, xây dựng sự đoàn kết nhất trí, tạo nên sự thống nhất từ nhận thức đến hành động trong Chi bộ và đơn vị.

Các đảng viên đều nêu cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. 

Chi bộ đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị, các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, Cựu chiến binh... trong việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ. Ban Chi ủy và lãnh đạo đơn vị luôn giữ đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành công việc với hiệu quả cao nhất.

Điểm nổi bật trong hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2020 của Chi bộ Vụ 11 là Ban chi ủy phối hợp với tập thể lãnh đạo Vụ hàng năm đã nghiên cứu triển khai và hướng dẫn kịp thời về nghiệp vụ kiểm sát thi hành án dân sự cho VKSND các cấp; ban hành kịp thời, có chất lượng các thông báo rút kinh nghiệm về công tác kiểm sát thi hành án dân sự; tiến hành cải tiến, rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng các khâu công tác kiểm sát thi hành án dân sự.

Kết quả là trong nhiệm kỳ, các đảng viên trong chi bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác theo đúng kế hoạch đề ra với kết quả tốt; việc chỉ đạo nghiệp vụ và trả lời thỉnh thị của VKSND các địa phương có chuyển biến tốt, được VKSND các địa phương ghi nhận và đánh giá cao.

leftcenterrightdel
 Chi ủy Chi bộ Vụ 11 nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội.

Cùng với đó, trong nhiệm kỳ, các đồng chí trong Chi ủy luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ nhằm xây dựng Chi bộ và đơn vị ổn định và phát triển. Các cán bộ, đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có một số đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; được tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao, không có đồng chí nào bị kỷ luật hoặc bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Chi bộ đều đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh”.

Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Vụ 11 xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ, Ban chi ủy và toàn thể đảng viên, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, nói đi đôi với làm. Tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng.

Bên cạnh đó, Chi bộ tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, gắn với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng với công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, giữ vững ổn định đơn vị, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy đảng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của mỗi đảng viên góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác được giao.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Chi ủy khóa cũ và khóa mới tặng hoa chúc mừng.

Mặt khác, tiếp tục phấn đấu xây dựng và giữ vững danh hiệu Chi bộ Vụ 11 là tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu trong Đảng bộ VKSND tối cao. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, gắn với việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ, giữ vững ổn định, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy đảng; vai trò tiền phong gương mẫu của người đảng viên góp phần thực hiện kế hoạch công tác của đơn vị với chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Ngoài ra, tiếp tục lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả phương hướng nhiệm vụ công tác kiểm sát thi hành án dân sự năm 2020 và các năm tiếp theo, nghiên cứu và kịp thời chỉ đạo VKSND địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm sát thi hành án dân sự theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và đổi mới lề lối, phương pháp công tác, đồng thời chú trọng tăng cường chỉ đạo nghiệp vụ đối với VKSND địa phương.

Tại Đại hội, các đảng viên trong Chi bộ đã bầu Chi ủy Chi bộ Vụ 11 nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 3 đồng chí, đó là: Đồng chí Nguyễn Kim Sáu - Vụ trưởng Vụ 11, đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhã và đồng chí Nguyễn Đức Hải. Đại hội cũng đã bầu đồng chí Nguyễn Kim Sáu - Vụ trưởng Vụ 11 làm Bí thư Chi bộ Vụ 11 nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội cũng tiến hành bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đắc Thái