Gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp…

VKSND tối cao vừa ban hành Kế hoạch số 123/KH-VKSTC về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025.

Mục đích của phong trào nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức và người lao động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức, viên chức người lao động ngành KSND gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác.

Tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành KSND; góp phần “Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Theo Kế hoạch, yêu cầu đặt ra đó là: Việc thực hiện phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong các phong trào thi đua của các đơn vị trong toàn Ngành.

Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp các quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.

leftcenterrightdel
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị tại Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của ngành KSND 

Đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Tổ chức thực hiện phong trào phải thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết; kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào thi đua.

Phải gương mẫu đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Về nội dung phong trào thi đua, theo Kế hoạch, đối với tập thể là: “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”. Cụ thể là, xây dựng, ban hành các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở; xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch; giảm tối đa việc bố trí các bộ phận trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết công việc; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng; bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia đông đảo của đội ngũ công chức, viên chức, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với công chức, viên chức và người lao động, là: “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”. Cụ thể, thực hiện nghiêm lời dạy của Bác đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử.

Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; chấp hành nghiêm quy định của Đảng, của Ngành về những điều đảng viên, Kiểm sát viên không được làm; cán bộ, đảng viên làm việc trong cơ quan đấu tranh phòng, chống tham nhũng càng phải gương mẫu đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Trang phục đúng quy định, gọn gàng, sạch sẽ; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động, tổ chức.

Không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều

Liên quan đến tiêu chuẩn thi đua đối với công chức, viên chức và người lao động, Kế hoạch yêu cầu, công chức, viên chức và người lao động phải thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không có biểu hiện cơ hội, công tâm, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; không đánh bạc, sa vào các tệ nạn xã hội; không sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa, hút thuốc lá đúng nơi quy định; nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ.

Tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến thực thi nhiệm vụ.

Tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; gương mẫu, tránh phô trương, lãng phí, mục đích trục lợi trong việc tổ chức các hoạt động liên hoan, cưới hỏi, tang lễ, mừng thọ, sinh nhật, tân gia...; không mê tín dị đoan và có những hành vi phản cảm khi tham gia lễ hội.

leftcenterrightdel
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao Cờ thi đua của Chính phủ cho VKSND cấp cao tại Hà Nội tại Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của ngành KSND  

Về hình thức khen thưởng, theo Kế hoạch, hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp căn cứ kết quả thực hiện phong trào để đánh giá thi đua và xem xét, đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý. Việc khen thưởng phong trào thi đua này gắn với khen thưởng phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Tỷ lệ đề nghị khen thưởng: Đối với tập thể không quá 1/4 tổng số tập thể của đơn vị mình; đối với cá nhân không quá 10% tổng số công chức, viên chức, người lao động hiện đang công tác tại đơn vị. Hình thức khen thưởng cao nhất: Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao; thời điểm thi đua: từ 1/6 năm trước đến 31/5 năm sau.

Về tiến độ thực hiện, Kế hoạch nêu rõ: Năm 2019: Tổ chức phát động, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua. Năm 2022: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua để làm cơ sở tiếp tục triển khai phong trào đến năm 2025. Năm 2025: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND tổng kết phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (Quốc khánh 2/9/2025).

Về tổ chức thực hiện, Kế hoạch nêu rõ: Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành (Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát, trang tin điện tử VKSND tối cao, trang tin điện tử của địa phương) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua.
P.V