Theo Quyết định số 133/QĐ-VKSTC, Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KSND gồm 14 đồng chí, do Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí làm Trưởng ban; đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao làm Phó Trưởng ban gồm: Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Viện trưởng VKS Quân sự Trung ương; đồng chí Trần Công Phàn; đồng chí Bùi Mạnh Cường; đồng chí Nguyễn Huy Tiến.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự Hội nghị triển khai công tác ngành KSND năm 2019.

Các đồng chí Thành viên Ban chỉ đạo gồm: Đồng chí Lê Hữu Thể, Tổ trưởng Tổ Kiểm sát viên VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Tiến Long, Chánh Văn phòng VKSND tối cao; đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học; đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng; đồng chí Lương Văn Thành, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật; đồng chí Nguyễn Như Hùng, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát.

Cũng theo Quyết định số 133/QĐ-VKSTC, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KSND. Các thành viên của Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của thành viên Ban chỉ đạo do Trưởng ban chỉ đạo phân công. Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban công tác Quý II năm 2019 của cơ quan VKSND tối cao

Cùng ngày, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Kế hoạch số 66/KH-VKSTC về tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KSND.

Theo đó, việc tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KSND nhằm đánh giá quá trình 60 năm xây dựng và phát triển ngành KSND; khẳng định những thành tựu to lớn của Ngành từ khi thành lập đến nay; rút ra những bài học kinh nghiệm, các giải pháp để xây dựng và phát triển ngành KSND trong thời gian tới. Đồng thời, việc tổ chức kỷ niệm cũng nhằm phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua, xây dựng và phát triển ngành KSND.

Theo Kế hoạch, các hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, sáng tạo, tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi, cổ vũ, động viên các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức của VKSND, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của ngành KSND.

Ngoài các nội dung trên, Kế hoạch cũng đề cập cụ thể đến các hoạt động chính và đơn vị đầu mối thực hiện, như: Xây dựng báo cáo “Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác của VKSND qua 60 năm tổ chức và hoạt động”; viết tiếp cuốn sách “Lịch sử VKSND Việt Nam” (giai đoạn 2010-2020); viết tiếp cuốn sách “Sự lãnh đạo của Đảng đối với ngành KSND” (giai đoạn 2011-2020); viết tiếp cuốn sách “Các bài nói, bài viết của lãnh đạo Đảng và Nhà nước về VKSND” (giai đoạn 2015-2020).

Chỉnh trang, thu thập, bổ sung tư liệu cho Phòng truyền thống của VKSND tối cao, xây dựng các công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm; gặp mặt, tri ân các thế hệ cán bộ ngành KSND qua các thời kỳ; tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành.

Tổ chức các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành, đề xuất các danh hiệu thi đua đặc biệt; đẩy mạnh công tác tuyên truyền: Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng phim tài liệu, phim truyền hình; mở các chuyên trang, chuyên mục, số chuyên đề; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về quá trình xây dựng và phát triển ngành KSND…

 
P.V