Bảo đảm bình đẳng, khách quan, dân chủ, công khai 

Về mục đích, Kế hoạch nêu rõ, bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp cho Viện kiểm sát các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014; đồng thời, nhằm nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ công chức ngành KSND, nhất là đội ngũ Kiểm sát viên của Viện kiểm sát các cấp.

Yêu cầu của việc tổ chức thi tuyển là: Bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Viện trưởng VKSND tối cao quản lý thống nhất công tác tổ chức cán bộ trong Ngành. 

Bảo đảm bình đẳng, khách quan, dân chủ, công khai trong quá trình tổ chức thi tuyển; lựa chọn được người thực sự có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014 để bổ nhiệm Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp. 

Nội dung thi phải sát với yêu cầu cần có của mỗi chức danh, bảo đảm phát huy được năng lực, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho mỗi chức danh.

Cũng theo Kế hoạch, việc tổ chức tuyển chọn, thi tuyển được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan và cạnh tranh (có số dư). Đối với các đơn vị có khó khăn, không đảm bảo về nguồn dự thi thì không nhất thiết thực hiện theo nguyên tắc cạnh tranh. Người dự thi vào ngạch Kiểm sát viên cao hơn phải đang giữ ngạch thấp hơn liền kề. Người đăng ký dự thi có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo quy định trước khi Hội đồng thi tuyển phê duyệt danh sách dự thi.

Người trúng tuyển phải có đủ các bài thi của các môn thi theo quy định; có số điểm của mỗi bài thi từ 50 điểm trở lên (chưa nhân hệ số); có tổng điểm thi cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu mỗi ngạch Kiểm sát viên cần bổ sung của đơn vị đăng ký dự thi được phê duyệt.

Về đối tượng tham gia dự thi, đối với Kiểm sát viên cao cấp là: Kiểm sát viên trung cấp, Điều tra viên trung cấp, Kiểm tra viên chính, Chuyên viên chính trở lên có đủ thời gian công tác theo quy định, hiện đang công tác tại VKSND tối cao, VKS quân sự Trung ương, VKSND cấp cao; VKSND cấp tỉnh; Viện kiểm sát quân sự cấp thứ hai, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh.

Người dự thi ở VKSND tối cao, VKSND cấp tỉnh có đăng ký nguyện vọng về công tác tại VKSND cấp cao nào thì phải có ý kiến đồng ý của VKSND cấp cao đó; sau khi trúng tuyển được điều động, bổ nhiệm đến VKSND cấp cao đã đăng ký.

Đối tượng dự thi Kiểm sát viên trung cấp là: Kiểm sát viên sơ cấp; Điều tra viên sơ cấp, Kiểm tra viên trở lên có đủ thời gian công tác theo quy định, công tác tại VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự các cấp, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh, VKSND cấp huyện. 

Người dự thi là Kiểm sát viên sơ cấp công tác tại VKSND cấp huyện đang giữ chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện (Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện không theo đơn vị đã phân bổ, chỉ thực hiện chỉ tiêu đã phân bổ cho cấp huyện, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc có cạnh tranh).

Người dự thi là Kiểm sát viên sơ cấp công tác tại VKSND cấp huyện không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng có đăng ký nguyện vọng về công tác tại VKSND cấp tỉnh thì Ủy ban kiểm sát VKSND cấp tỉnh xem xét, quyết định; sau khi trúng tuyển được điều động, bổ nhiệm đến VKSND cấp tỉnh; đồng thời Viện trưởng VKSND cấp tỉnh có trách nhiệm điều động công chức ở VKSND cấp tỉnh đến VKSND cấp huyện để bảo đảm Viện kiểm sát hai cấp đều ổn định biên chế và thực hiện tốt nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
 

Người dự thi là Kiểm sát viên sơ cấp đang công tác tại VKSND tối cao, VKSND cấp tỉnh, VKSND cấp huyện có đăng ký nguyện vọng về công tác tại VKSND cấp cao nào thì Ủy ban kiểm sát VKSND tối cao, VKSND cấp tỉnh xem xét, quyết định và được VKSND cấp cao nơi người đó đăng ký đồng ý; sau khi trúng tuyển được điều động, bổ nhiệm đến VKSND cấp cao đã đăng ký.

Đối tượng thi Kiểm sát viên sơ cấp là: Chuyên viên, Kiểm tra viên công tác tại VKSND các cấp và Viện kiểm sát quân sự các cấp đủ điều kiện theo quy định tại Điều 75, 77 Luật Tổ chức VKSND năm 2014.

Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký thi tuyển

Theo Kế hoạch, ứng viên đăng ký dự thi tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn đó là: Đối với người dự thi Kiểm sát viên cao cấp: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm Kiểm sát viên cao cấp theo quy định tại Điều 75 và Khoản 1 Điều 79 Luật tổ chức VKSND 2014 (đã là Kiểm sát viên trung cấp ít nhất 5 năm).

Trường hợp không đủ tiêu chuẩn quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 79 Luật tổ chức VKSND năm 2014 nêu trên mà có thời gian làm công tác pháp luật từ đủ 15 năm trở lên, tính đến ngày 31/12/2019 (Khoản 2 Điều 79 Luật Tổ chức VKSND năm 2014) đang giữ ngạch Kiểm sát viên trung cấp, Điều tra viên trung cấp, Kiểm tra viên chính, chuyên viên chính trở lên được dự thi phải hiện giữ hệ số lương từ 4,74 trở lên; trường hợp đặc biệt do nhu cầu công tác người đang giữ hệ số lương 4,40 (được ít nhất 24 tháng) được tham gia dự thi thì phải đang là Kiểm sát viên trung cấp; có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị.

Đối với người dự thi Kiểm sát viên trung cấp: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm Kiểm sát viên trung cấp theo quy định tại Điều 75 và khoản 1 Điều 78 Luật tổ chức VKSND năm 2014 và phải là đảng viên Đảng CSVN.

Đối với người dự thi Kiểm sát viên sơ cấp: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm Kiểm sát viên sơ cấp theo quy định tại Điều 75 và khoản 1 Điều 77 Luật tổ chức VKSND năm 2014.

Được cơ quan, đơn vị nhận xét, đánh giá quá trình công tác liên tục trong 3 năm trước đó (2016, 2017, 2018) hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trường hợp trong ba năm trước đó có 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì phải có ít nhất 1 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên thì được xem xét; được tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, đơn vị nơi ứng viên công tác đồng ý và thống nhất cử ứng viên đăng ký tham gia dự thi tuyển. 

Đạt trên 50% số phiếu của Ủy ban kiểm sát thống nhất giới thiệu tham gia dự thi; được cấp ủy hoặc chính quyền cơ sở nơi ứng viên cư trú thường xuyên (12 tháng trở lên) nhận xét tốt về việc chấp hành pháp luật của ứng viên và gia đình tại nơi cư trú; không trong thời gian đang xem xét hoặc bị thi hành kỷ luật.

Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao; có đầy đủ hồ sơ, lý lịch cá nhân được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định.

leftcenterrightdel
 

Về hồ sơ ứng viên đăng ký thi tuyển, gồm: Đơn đăng ký thi tuyển; Tờ trình của Ủy ban kiểm sát cùng cấp xét tuyển người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và khả năng để dự thi; Sơ yếu lý lịch (khai theo mẫu quy định không quá 6 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quản lý nhân sự); Bản kiểm điểm 3 năm công tác gần nhất; Nhận xét đánh giá của lãnh đạo đơn vị; Bản sao có công chứng về trình độ cử nhân luật và đào tạo về nghiệp vụ kiểm sát (đối với người dự thi chưa phải là Kiểm tra viên, Kiểm sát viên); Ý kiến đồng ý của Viện cấp cao (đối với người dự thi về Viện cấp cao); Nhận xét đánh giá của cấp ủy hoặc chính quyền nơi cư trú; Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (có giá trị trong thời hạn 12 tháng).

Về quy trình, thời gian tổ chức thi tuyển, trên cơ sở Kế hoạch này, các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương, VKSND cấp cao; VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát và báo cáo về VKSND tối cao trước ngày 15/7/2019 về số lượng Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp của đơn vị cần bổ sung để VKSND tối cao phê duyệt; đồng thời Ủy ban Kiểm sát các cấp tuyển chọn và cử người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và có hồ sơ tại VKSND tối cao trước ngày 30/7/2019.

VKSND tối cao thống nhất việc thi tuyển để bổ nhiệm Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp năm 2019 thi môn chuyên ngành, hình thức thi viết 180 phút và thi trắc nghiệm 60 phút.

Nội dung thi: Kiến thức liên quan đến cơ cấu tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND; chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp (theo các lĩnh vực của Luật Tổ chức VKSND, hình sự, dân sự, hành chính... và các văn bản liên quan đang có hiệu lực thi hành).  

Theo Kế hoạch, thời gian Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, thẩm định, lập danh sách người dự thi và báo cáo Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên dự kiến 15/8/2019. Thời gian tổ chức ôn thi và thi: Dự kiến tháng 9/2019. Địa điểm: Tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đối với ứng viên của các tỉnh từ Quảng Trị trở ra và tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với ứng viên của các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào. Bài thi được chấm theo thang điểm 100 đối với mỗi hình thức thi (điểm thi viết: 100, tính hệ số 2; điểm thi trắc nghiệm: 100, tính hệ số 1). Căn cứ kết quả thi, Hội đồng thi tuyển thông báo kết quả thi và báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao xem xét, công nhận kết quả thi và bổ nhiệm Kiểm sát viên theo quy định. 

 

P.V