̣(BVPL) - Từ 8h ngày 16/9, Đà Nẵng điều chỉnh, nới lỏng thêm hoạt động mà người dân được phép tham gia. Trong đó, người dân vùng vàng được đi mua lương thực, thực phẩm, người dân vùng xanh được đi chợ, siêu thị.