CSGT Đà Nẵng dẫn đường, tiếp sức đoàn xe máy từ các tỉnh phía nam về quê