Chùm ảnh người dân Nha Trang dần trở lại cuộc sống bình thường