Người lớn, trẻ em xúng xính áo dài đi du xuân, lễ chùa đầu năm