Thủ tướng dự khai trương 2 hệ thống CSDL phục vụ lợi ích cho mọi người dân