(BVPL) - Để có thể đi lại trong thời gian giãn cách bắt đầu từ ngày 5/9, Sở TT-TT TP Đà Nẵng đã đưa ứng dụng cấp giấy đi đường QRCode trực tuyến cho người dân thông qua ứng dụng trên di động và website.

Người dân, cần truy cập vào chỉ https://giaydiduong.danang.gov.vn. Để làm theo thủ tục được hướng dẫn để đăng ký và cấp giấy đi đường QRCode theo quy định của UBND TP Đà Nẵng.

Sau khi được chấp nhận cấp giấy đi đường, người dân có thể tự in giấy đi đường, hoặc chụp lại giấy đi đường để sử dụng khi đi qua các chốt kiểm soát phòng dịch trên địa bàn TP. Cụ thể các cơ quan được phép cấp giấy đi đường tại Đà Nẵng như sau: