23 vận động viên VKSND cấp cao tại TP HCM đã sẵn sàng cho Hội thao