Ngày 9/4, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2), VKSND tối cao có công văn số 1452/VKSTC-V2 gửi Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết án trật tự xã hội.

Theo Vụ 2 - VKSND tối cao, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tối cao về việc xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tổng hợp báo cáo những khó khăn, vướng mắc; kiến nghị, đề xuất trong việc giải quyết các vụ án hình sự về trật tự xã hội, VKSND tối cao (Vụ 2) đề nghị các đồng chí Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đơn vị thực hiện một số nội dung đã được xác định.

leftcenterrightdel
 Một đối tượng bị khởi tố về tội Chống người thi hành công vụ khi đã điều khiển phương tiện đâm vào cán bộ chiến sĩ Công an phường tại chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Cụ thể, quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị 03/CT-VKSTC ngày 3/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó, có việc xử lý đối với tội phạm về trật tự xã hội.

Bên cạnh đó, Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đơn vị tiếp tục thực hiện các nội dung theo công văn số 1243/VKSTC-V2 ngày 26/3/2020 của VKSND tối cao (Vụ 2) về việc xử lý đối với các vi phạm pháp luật về trật tự xã hội có liên quan đến dịch COVID-19 và báo cáo kết quả giải quyết các vụ, việc đã xảy ra.

Đồng thời, tổng hợp báo cáo những khó khăn, vướng mắc; kiến nghị, đề xuất những vấn đề liên quan đến giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, giải quyết án hình sự về trật tự xã hội.

Cũng theo VKSND tối cao, trong việc xây dựng báo cáo các vụ, việc về án trật tự xã hội liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19, khi tóm tắt nội dung vụ việc, vụ án cần nêu rõ: Thời gian, địa điểm xảy ra; họ tên, tuổi, địa chỉ người thực hiện, diễn biến hành vi vi phạm, hành vi phạm tội; hậu quả; nguyên nhân, điều kiện, động cơ, mục đích thực hiện hành vi vi phạm, hành vi phạm tội...

Về quá trình giải quyết: Nêu ngày, tháng, năm CQĐT, Viện kiểm sát thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; ngày, tháng, năm khởi tố vụ án, bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn; truy tố, xét xử, quyết định áp dụng thủ tục rút gọn; Viện kiểm sát phê chuẩn, không phê chuẩn các quyết định tố tụng của CQĐT...

Về khó khăn, vướng mắc: Nêu khó khăn, vướng mắc về phát hiện, xử lý vi phạm và tội phạm; về thu thập, đánh giá chứng cứ; về áp dụng pháp luật; quan điểm giải quyết của các cơ quan tố tụng địa phương; quan điểm chỉ đạo giải quyết của cấp uỷ, chính quyền địa phương (nếu có)...

Về kiến nghị, đề xuất: Nêu kiến nghị, đề xuất với VKSND tối cao, liên ngành tư pháp Trung ương; với Đảng, Nhà nước, Quốc hội...

Cùng với nội dung tại công văn trên của VKSND tối cao (Vụ 2), trước đó, ngày 3/4/2020, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-VKSTC về tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trong đó, Chỉ thị của Viện trưởng yêu cầu: Viện kiểm sát phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp thống nhất chọn một số vụ việc điển hình để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nhằm đáp ứng yêu cầu răn đe, giáo dục chung, góp phần hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh.

Cũng theo VKSND tối cao (Vụ 2), kết quả tổng hợp báo cáo các vụ, việc về án trật tự xã hội liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gửi về Vụ 2, VKSND tối cao trước ngày 13/4/2020 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao nắm và chỉ đạo.

 

P.V