VKSND tối cao (Vụ 8) vừa có công văn số 1359/VKSTC-V8 gửi Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm sát tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19. 

Công văn của VKSND tối cao (Vụ 8) nêu rõ, ngày 31/3/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 (Chỉ thị số 16). Cùng ngày, VKSND tối cao có Thông báo số 248/TB-VKSTC thông báo chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao trong việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. 

Để thực hiện nghiêm Chỉ thị và Thông báo nêu trên, góp phần tích cực vào việc phòng, chống dịch bệnh; đồng thời duy trì các hoạt động kiểm sát định kỳ tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ… VKSND tối cao (Vụ 8) yêu cầu Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo thực hiện một số nội dung đã được xác định.

leftcenterrightdel
 Viện kiểm sát huyện Yên Phong, Bắc Ninh tiến hành kiểm sát đột xuất Nhà tạm giữ Công an huyện, trong đó có công tác phòng chống, dịch COVID-19.

Cụ thể, chủ động phối hợp với cơ sở giam giữ để nắm và quản lý chặt chẽ tình hình chấp hành pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù. 

Đối với hoạt động kiểm sát tại các cơ sở giam giữ: Yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 về cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc, theo đó trong thời điểm 15 ngày cách ly nêu trên, các hoạt động kiểm sát định kỳ 6 tháng đầu năm 2020 tại các cơ sở giam giữ sẽ tạm dừng. Các đơn vị đã ban hành quyết định kiểm sát trực tiếp thì ban hành văn bản thông báo hoãn. 

Việc kiểm sát hàng ngày tại nhà tạm giữ, hàng tuần tại trại tạm giam, hàng tháng tại trại giam có thể thực hiện hình thức trao đổi bằng công văn hoặc điện thoại... để nắm chắc tình hình chấp hành pháp luật và số lượng tăng, giảm người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân. 

Hết thời gian 15 ngày cách ly nêu trên, tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh và chỉ đạo về phòng chống dịch tiếp theo, Viện kiểm sát các cấp chủ động lựa chọn phương thức kiểm sát cho phù hợp nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, đồng thời bảo đảm thực hiện tốt việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Đối với hoạt động trực tiếp kiểm sát đột xuất: Nếu xảy ra vụ, việc nghiêm trọng tại cơ sở giam giữ thì vẫn tiến hành kiểm sát đột xuất theo quy định. 

Đối với hoạt động kiểm sát việc xét đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện; kiểm sát việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù: VKSND cấp tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người chấp hành án vào các kỳ xét tha tù trước hạn có điều kiện hoặc kỳ giảm thời hạn chấp hành án phạt tù dịp 30/4 hàng năm. 

Ngoài ra, theo công văn của VKSND tối cao, cần tiếp tục thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo tại công văn số 331/VKSTC-V8 ngày 4/2/2020 của VKSND tối cao (Vụ 8) trong việc kiểm sát, phối hợp phòng chống dịch COVID-19. 

Nếu xảy ra dịch bệnh tại cơ sở giam giữ, VKSND có thẩm quyền báo cáo gấp (bản Fax hoặc điện thoại) về VKSND tối cao (Vụ 8) để phối hợp chỉ đạo giải quyết. Đồng thời, khi phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm sát phải quán triệt thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

P.V