leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thành Phúc - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Tiền Giang phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, với điểm cầu trung tâm tại VKSND tỉnh và 11 điểm cầu thành phần tại VKSND cấp huyện. Tham dự hội nghị có các đồng chí là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên hai cấp Kiểm sát tỉnh Tiền Giang. Đồng chí Nguyễn Thành Phúc - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thành Phúc nêu rõ tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin, hướng đến chuyển đổi số theo chủ trương của Đảng và nhà nước nói chung, của ngành Kiểm sát nhân dân nói riêng nhằm mang lại lợi ích thiết thực trong thực hiện công tác chuyên môn.

Hội nghị tập huấn lần này được tổ chức với mục đích giới thiệu một vài mô hình và cách thực hiện sơ đồ tư duy mang lại hiệu quả ứng dụng cao trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp thời gian qua. Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh nhấn mạnh, sau khi hoàn thành các nội dung tập huấn, các đơn vị sẽ trao đổi, thảo luận để đưa ra những ý kiến, cách làm hay khác để các đơn vị, các cá nhân chọn lựa sử dụng phù hợp với các vụ án, vụ việc cụ thể nhằm đạt hiệu quả cao nhất. 

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, một số đồng chí Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp và Kiểm tra viên đại diện cho các đơn vị Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội, Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh và VKSND thành phố Mỹ Tho đã trực tiếp trình bày các nội dung giới thiệu lý thuyết về sơ đồ tư duy, các phần mềm và các loại sơ đồ có thể ứng dụng trong sơ đồ tư duy.

Các đồng chí cũng hướng dẫn xây dựng sơ đồ tư duy bằng phần mềm Xmind; chia sẻ kinh nghiệm thực tế về xây dựng sơ đồ tư duy trong các vụ án dân sự, hình sự và hiệu quả ứng dụng vào thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại đơn vị. Bằng phương pháp trình chiếu kết hợp sơ đồ tư duy, các báo cáo viên hướng dẫn rõ các bước thực hiện, đưa ra các trường hợp thực tế làm minh họa dễ hiểu nhất để buổi tập huấn đạt hiệu quả cao.

leftcenterrightdel
 Các báo cáo viên hướng dẫn xây dựng sơ đồ tư duy tại hội nghị.

Kết thúc các nội dung tập huấn, các đại biểu tham dự tại điểm cầu chính đại diện cho các đơn vị đã tích cực có ý kiến thảo luận đóng góp và nêu lên những khó khăn như nhu cầu trang bị cơ sở vật chất do hiện nay còn thiếu máy scan có độ phân giải cao và máy vi tính để lưu trữ dữ liệu bảo đảm an toàn, bảo mật; thiếu biên chế công chức làm nghiệp vụ, đặc biệt là thiếu biên chế công nghệ thông tin để làm nhân tố thúc đẩy công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị cấp huyện.

Ý kiến của đai diện các đơn vị cũng cho thấy nhu cầu được đào tạo và tự đào tạo tại chỗ về trình độ công nghệ thông tin và ngoại ngữ để có thể sử dụng các phần mềm ứng dụng hiện nay, phục vụ công tác chuyên môn của các đơn vị. Bên cạnh đó hội nghị còn nhận được nhiều ý kiến chia sẻ kinh nghiệm, góp ý và kiến nghị về cơ sở kỹ thuật kết nối đường truyền giữa VKSND cấp huyện với Tòa án nhân dân cùng cấp để thực hiện phiên tòa số hóa trình chiếu chứng cứ.

leftcenterrightdel
 Các báo cáo viên hướng dẫn xây dựng sơ đồ tư duy tại hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Phúc - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh ghi nhận các ý kiến chia sẻ kinh nghiệm và kiến nghị; đồng thời nhấn mạnh hai cấp ngành kiểm sát Tiền Giang sẽ quyết tâm thực hiện tốt sơ đồ tư duy phục vụ nghiên cứu án, báo cáo đề xuất lãnh đạo và phục vụ xét xử tại Tòa án, hướng đến chuyển đổi số, lưu trữ bằng hồ sơ điện tử, thực hiện theo Chỉ thị công tác số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao  về “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong toàn ngành góp phần bảo đảm thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn hiện nay”, và kế hoạch công tác số 01/KH-VKS ngày 3/01/2023 của VKSND tỉnh Tiền Giang.

Việt An - Thu Hà