leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Viện trưởng VKSND huyện Thạnh Trị thông qua kết luận sơ bộ.

Cùng tham dự có Nguyễn Văn Dạng - đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thạnh Trị. Về phía Chi cục THADS huyện Thạnh Trị có đồng chí Lương Minh Trung - Chi Cục trưởng.

Sau khi nghe đại diện Chi cục THAHS huyện báo cáo kết quả công tác theo kế hoạch, Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra các hồ sơ và tài liệu có liên quan.

Qua công tác kiểm sát, Đoàn đã ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác thi hành án dân sự của Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạnh Trị, cụ thể: thực hiện việc tiếp nhận, vào sổ thụ lý các Bản án, Quyết định của Tòa án chuyển giao, việc ra quyết định thi hành án đúng theo quy định, công tác phân loại và giải quyết việc thi hành án tồn đọng có nhiều cố gắng, chất lượng giải quyết việc thi hành án được nâng cao, đảm bảo được quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Nhà nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Bên cạnh nhưng kết quả tích cực đã đạt được thì công tác thi hành án dân sự thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: một số việc Chấp hành viên đã thực hiện việc xác minh điều kiện thi hành án đúng theo quy định, qua xác minh nhận thấy người phải thi hành án có đủ điều kiện để thi hành án nhưng họ không tự nguyện thi hành án, đến thời điểm kiểm sát Chấp hành viên chậm áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án.

Một số việc thi hành án Chấp hành viên đã thu tiền thi hành án nhưng quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày thu tiền thi hành án Chấp hành viên chưa thực hiện việc thông báo cho đương sự đến nhận tiền thi hành án là chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 18 của Thông tư số 04/2023/TT-BTP, ngày 14/08/2023 của Bộ trưởng Bộ tư pháp, hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự.

Những tồn tại, hạn chế nêu trên, Đoàn Kiểm sát đề nghị trong thời gian tới Chi cục THADS huyện Thạnh Trị tiếp tục quan tâm hơn nữa trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Văn Dạng - đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đề nghị Chi cục trưởng chi cục THADS huyện Thạnh Trị thời gian tới cần sớm đưa các vụ việc có điều kiện thi hành án ra thi hành theo đúng quy định pháp luật và thực hiện việc thông báo cho đương sự đến nhận tiền, tài sản theo đúng quy định để khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà Đoàn kiểm sát đã chỉ ra, nhằm hoàn thành tốt hơn nữa các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Thay mặt đơn vị, đồng chí Lương Minh Trung - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Thạnh Trị đã chân thành cảm ơn và tiếp thu, ghi nhận những thiếu sót và trong thời gian tới sẽ có hướng khắc phục tốt hơn, nhằm góp phần hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của ngành, từ đó nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện.

Việt An - Minh Thư