leftcenterrightdel
 Hình ảnh tại buổi trực tiếp kiểm sát.

Đoàn trực tiếp kiểm sát do đồng chí Hoàng Xuân Lưu, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo UBND và Công an xã, Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách và tài liệu có liên quan đến công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác thi hành án hình sự.

Qua kiểm tra thấy rằng, đối với công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm Công an xã Long Tân đã mở và ghi chép đầy đủ, rõ ràng các loại sổ theo dõi; có sự phân công cán bộ điều tra trực ban 24/24 để tiếp nhận vào sổ theo dõi đúng quy định. Các nguồn tin về tội phạm cơ bản được phân loại xử lý, xác minh sơ bộ ban đầu theo đúng thời gian, trình tự quy định pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra một số tồn tại, vi phạm như việc Công an xã chuyển hồ sơ tin báo đến Cơ quan điều tra - Công an huyện nhưng không thể hiện ngày, tháng bàn giao hồ sơ, việc xử lý hành chính đối tượng vi phạm nhưng còn thiếu thông tin về đối tượng…

Đối với công tác thi hành án hình sự, qua kiểm tra các hồ sợ nhận thấy các hồ sơ đều được phân  công cho cán bộ giám sát giáo dục những người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, tha tù trước thời hạn có điều kiện đầy đủ, đúng theo quy định của Luật thi hành án hình sự, việc yêu cầu người chấp hành án thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình; hằng tháng nhận xét bằng văn bản về quá trình chấp hành án của người chấp hành án và lưu hồ sơ giám sát, giáo dục.

Đơn vị đã thực hiện tốt Điều 20 Thông tư 65/2019/TT-BCA quy định thực hiện việc kiểm kê, điểm danh, kiểm diện người chấp hành án; việc lập hồ sơ đề nghị xét giảm thời gian chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ được thực hiện đúng quy định.

Tuy nhiên liên quan đến công tác này, đoàn Kiểm sát đã chỉ ra một số tồn tại như: việc bị án chưa thực hiện xong nghĩa vụ trong bản án nhưng vẫn xếp loại khá, việc lập phiếu kiểm danh, kiểm diện không ghi ngày giờ…

Thông qua cuộc kiểm sát, đoàn Kiểm sát đã hướng dẫn Công an xã Long Tân trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc, khắc phục cái sai phạm, góp phần nâng cao chất lượng trong việc phân loại, xác minh sơ bộ ban đầu của Công an cấp xã.

Đồng thời đề nghị UBND xã Long Tân tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong công tác thi hành án hình sự tại địa phương, khắc phục những vi phạm đã nêu, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Việt An - Thùy Vân