leftcenterrightdel
 Đoàn kiểm sát làm việc tại Hạt kiểm lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Phó Viện trưởng Trần Ngọc Năm làm Trưởng đoàn, tiến hành trực tiếp kiểm sát tại Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc về việc thực hiện các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và các văn bản có liên quan trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm do Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia tiếp nhận, giải quyết.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe đại diện Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc báo cáo tình hình và kết quả việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm cũng như trao đổi một số vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm trên địa bàn.

Qua một ngày làm việc, Đoàn công tác nhận thấy nhìn chung Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc đã thực hiện tốt các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, các văn bản có liên quan cũng như công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm trên địa bàn, giúp nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Tuy nhiên, qua kiểm sát Đoàn kiểm sát cũng phát hiện một số thiếu sót của Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm nên đã trao đổi và ban hành kết luận yêu cầu khắc phục để Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc thực hiện tốt hơn hoạt động này trong thời gian tới.

Văn Tặng