leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thành Tân - Phó Viện trưởng VKSND huyện Đức Trọng công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp tại UBND xã Đà Loan.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Thành Tân - Phó Viện trưởng VKSND huyện Đức Trọng làm Trưởng đoàn, cùng Kiểm sát viên của đơn vị đã trực tiếp kiểm sát tại 5 xã bao gồm: Tà Hine, Ninh Loan, Đà Loan, Tà Năng, Đa Quynh.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe các Trưởng Công an xã thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND các xã báo cáo về tình hình quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo đang chấp hành án ở địa phương, Đoàn đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách có liên quan đến công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ.

Qua kiểm sát, nhìn chung công tác thi hành án treo, án cải tạo không giam giữ đã được UBND các xã trên địa bàn huyện quan tâm thực hiện tốt, đảm bảo đúng theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

Công tác giám sát, giáo dục người thi hành án tại địa phương được quan tâm thực hiện thường xuyên, giúp các bị án an tâm làm việc, thi hành các nghĩa vụ tại địa phương, ổn định cuộc sống góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương nên đến thời điểm kiểm sát không có bị án nào vi phạm nghĩa vụ của người chấp hành án, cũng như không có trường hợp nào phạm tội mới.

Qua công tác kiểm sát trực tiếp, Đoàn cũng đã phối hợp với Cơ quan THAHS Công an huyện Đức Trọng hướng dẫn giải đáp một số khó khăn, vướng mắc giúp các địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ trên địa bàn các xã của huyện Đức Trọng.

Hải Yến