leftcenterrightdel
 Công bố kết luận trực tiếp kiểm sát.

Theo đó, Phòng Kiểm sát việc tạm giữ tạm giam và thi hành án VKSND tỉnh Vĩnh Long phối hợp với VKSND huyện Long Hồ đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Long Hồ.

Đoàn kiểm sát đã trực tiếp xem đối với tất cả các hồ sơ THADS trong việc phân loại việc thi hành án và các hồ sơ khiếu nại, tố cáo. Mốc thời gian hồ sơ được kiểm sát từ ngày 1/4/2022 đến ngày 31/3/2023.

Qua kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã phát hiện Chi cục THADS huyện Long Hồ có những vi phạm phổ biến như: Đương sự có tài sản nhưng Chi cục THADS ra quyết định về việc chưa có điều kiện; việc thông báo về thi hành án và vi phạm về việc gửi quyết định chưa có điều kiện thi hành án cho UBND cấp xã nơi xác minh để niêm yết theo Luật THADS; vi phạm thời hạn xác minh điều kiện thi hành án.

Kết thúc cuộc kiểm sát Đoàn kiểm sát đã ban hành kiến nghị trong kết luận yêu cầu Chi cục THADS huyện Long Hồ tổ chức họp rút kinh nghiệm và khắc phục đối với các trường hợp vi phạm nêu trên.

Nguyên Vũ