leftcenterrightdel
 Hình ảnh tại buổi kiểm sát.

Tại buổi kiểm sát, sau khi nghe Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận báo cáo tình hình chấp hành pháp luật của Trại tạm giam, Đoàn đã trực tiếp kiểm tra sổ sách, tài liệu liên quan đến chế độ quản lý giam giữ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam và thủ tục thi hành án phạt tù, chế độ quản lý giam giữ phạm nhân.

Qua kiểm tra trực tiếp Đoàn công tác VKSND tỉnh Bình Thuận ghi nhận những kết quả mà Trại tạm giam Công an tỉnh thực hiện được như việc phổ biến nội quy Trại tạm giam và các văn bản pháp luật có liên quan; kiểm tra dấu vết trên thân thể, xác định tình trạng sức khỏe; việc trích xuất người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân đi khám, điều trị bệnh, phục vụ điều tra, xét xử… được thực hiện theo đúng theo quy định.

Trong quá trình giam giữ, Trại tạm giam đảm bảo đầy đủ các Lệnh, Quyết định trong các giai đoạn tố tụng liên quan đến người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân chấp hành án; kịp thời thông báo về việc tiếp nhận, tình hình chấp hành án, ngày chấp hành xong án phạt tù của phạm nhân về chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan và gia đình được Trại thực hiện nghiêm theo đúng quy định của Luật thi hành án hình sự, Luật tạm giữ, tạm giam và các văn bản hướng dẫn khác.

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót đã được Đoàn kiểm tra nêu ra và yêu cầu khắc phục trong thời gian tới.

Thay mặt đơn vị được kiểm tra, Giám thị Trại tạm giam đã tiếp thu toàn bộ nội dung đoàn Kiểm sát đã nêu trong kết luận và Ban giám thị sẽ chỉ đạo đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp nhằm khắc phục những mặt còn thiếu sót, tồn tại; đồng thời khẳng định việc trực tiếp kiểm sát của Viện kiểm sát là rất cần thiết, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác quản lý người bị tạm giữ, tạm giam và giáo dục người chấp hành án phạt tù.

Việt An