leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Lanh – Phó Viện trưởng VKSND huyện Bình Đại, Trưởng đoàn kiểm sát công bố Quyết định, kế hoạch kiểm sát trực tiếp. (Ảnh: VKS)

Tại buổi kiểm sát, lãnh đạo Chi cục THADS huyện Bình Đại đã báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự từ ngày 01/10/2019 đến 30/9/2020, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong việc tổ chức thi hành án của đơn vị.

Trên cơ sở báo cáo của Chi cục, đoàn đã tiến hành kiểm sát các hoạt động liên quan đến công tác THADS: Hệ thống sổ sách; việc nhận bản án, quyết định của Tòa án; việc ra các quyết định về thi hành án; việc rà soát, phân loại án có điều kiện, chưa có điều kiện; việc tổ chức thi hành án; lập, bảo quản hồ sơ; công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý tài sản, vật chứng; việc thực hiện chế độ kế toán nghiệp vụ.

Qua trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách tại Chi cục THADS huyện, Đoàn kiểm sát thấy: Việc tiếp nhận bản án, quyết định của Tòa án, nhận ủy thác thi hành án, đơn yêu cầu thi hành án được vào sổ thụ lý kịp thời, ghi chép đầy đủ; việc ra quyết định thi hành án, phân công chấp hành viên tổ chức thi hành đảm bảo đúng trình tự, thời hạn theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh những kết quả trên, công tác THADS thời gian qua cũng vẫn có một số tồn tại, hạn chế như: Chậm tổ chức thi hành án, chậm cưỡng chế, kê biên tài sản vi phạm Điều 45, 46 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2014; chậm xác minh điều kiện thi hành án, không xác minh điều kiện thi hành án vi phạm Điều 44 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Thông qua hoạt động trực tiếp kiểm sát nhằm đánh giá những ưu điểm và những mặt còn hạn chế trong công tác thi hành án dân sự tại đơn vị, giúp Chi cục THADS huyện Bình Đại phát huy những ưu điểm, đồng thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót góp phần nâng cao việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong thời gian tới cũng như đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật./.

Nam Phong - Quốc Việt