leftcenterrightdel
VKSND huyện Đức Trọng phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án dân sự. Ảnh: vkslamdong  

Vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn - ông Võ Phương Triều Qúy và bị đơn - ông Tôn Thất Cung: Tòa án thụ lý vụ án ngày 7/12/2018, đến ngày 1/6/2020, Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án. 

Vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” giữa ông Hồ Tuấn Vũ với ông Tô Văn Được: Tòa án thụ lý ngày 4/5/2020, đến ngày 4/12/2020 thì ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án.

 Vụ án “Tranh chấp về thừa kế tài sản” giữa bà Nguyễn Thị Loan và ông Nguyễn Đặng Dũng: Tòa án thụ lý ngày 14/1/2020, đến ngày 1/9/2020 ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án.

Vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa bà Nguyễn Thị Kim Soa và ông Hoàng Thanh Phong: Tòa án thụ lý ngày 3/02/2020, đến ngày 9/10/2020 ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án.

Vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa bà Mai Thị Thìn và ông Nguyễn Văn Mừng: Tòa án thụ lý ngày 21/4/2020, đến ngày 20/10/2020 ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án.

Vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa ông Trần Anh Ba và ông Phạm Duy Thanh: Tòa án thụ lý ngày 27/4/2020, đến ngày 28/10/2020 ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án...

Những vụ án nêu trên, TAND huyện Đức Trọng đều ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án với lý do đợi kết quả đo vẽ của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, nhưng tính đến ngày 26/4/2021, vẫn chưa có các kết quả đo vẽ.

Việc Tòa án sau khi ban hành các quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án nêu trên mà không có biện pháp theo dõi, đôn đốc hay có công văn nhắc việc đối với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, để cho các vụ án kéo dài, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự; đã vi phạm khoản 4 Điều 215 BLTTDS 2015.

Để bảo đảm cho việc chấp hành pháp luật được nghiêm chỉnh và thống nhất, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, VKSND huyện Đức Trọng đã ban hành Kiến nghị đến Chánh án TAND cùng cấp, yêu cầu có biện pháp chỉ đạo để khắc phục, chấn chỉnh kịp thời vi phạm và sớm giải quyết dứt điểm những vụ án nêu trên.

K’ Mích