Kết quả kiểm sát nhận thấy: Trong thời điểm từ ngày 1/10/2020 đến ngày 30/4/2021, cơ bản các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đã được Cơ quan CSĐT thụ lý để giải quyết đầy đủ. Ngay sau khi xác minh, nếu xác định thông tin đó là tố giác, tin báo tội phạm thì Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện kịp thời ra quyết định phân công Phó thủ trưởng và Điều tra viên tiến hành giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo quy định, đồng thời gửi quyết định đó cho VKSND huyện Phú Riềng để phân công Kiểm sát viên kiểm sát theo luật định...

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi trực tiếp kiểm sát.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra một số tồn tại, vi phạm của Cơ quan CSĐT trong quá trình thụ lý, giải quyết tin báo về tội phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo như sau:

Một số hồ sơ trong quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm, Cơ quan điều tra chậm thông báo bằng văn bản việc tiếp nhận và gửi Quyết định phân công Điều tra viên cho Viện kiểm sát, vi phạm khoản 5 Điều 146 BLTTHS và khoản 1 Điều 14 Thông tư số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC (Thông tư 01/2017).

Một số hồ sơ tin báo, khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, Công an xã không lập biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm và chậm chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra Công an huyện Phú Riềng, khi chuyển hồ sơ đã không lập biên bản giao nhận hồ sơ vụ việc, vi phạm Điều 8 Thông tư 01/2017.

Có hồ sơ tin báo sau khi ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự nhưng Cơ quan điều tra chưa tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, vi phạm Điều 16 Thông tư 01/2017.

Đối với hồ sơ tin báo tạm ngừng xác minh, tạm đình chỉ việc giải quyết từ tháng 8/2015 đến 30/4/2021, qua kiểm tra, Đoàn nhận thấy còn một số hạn chế, vi phạm… 

Những vi phạm trên, Đoàn kiểm sát đã đóng góp trực tiếp tại buổi làm việc để Cơ quan điều tra khắc phục, sau đó ban hành kết luận. Ngoài ra, qua kiểm sát tin báo tạm đình chỉ, Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra cũng đã thống nhất hướng xử lý một số tin báo tạm đình chỉ không có căn cứ để tiến hành phục hồi, tin báo nào có dấu hiệu tội phạm sẽ ra quyết định khởi tố vụ án, tin báo nào không có dấu hiệu hoặc hết thời hạn thì ra quyết định không khởi tố vụ án, số còn lại tiếp tục tạm đình chỉ. 

Quốc Trung