leftcenterrightdel
Đoàn kiểm sát thông qua Quyết định và Kế hoạch kiểm sát.  

Kết quả kiểm sát cho thấy, ngoài những việc đã làm được, Nhà tạm giữ Công an huyện Đức Cơ còn để xảy ra một số sai phạm như sau:

Nhà tạm giữ khi thiết lập hồ sơ người bị tạm giữ, tạm giam, một số trường hợp còn thiếu Lý lịch bị can. Các tài liệu về việc thăm gặp thân nhân không lưu trữ vào trong hồ sơ người bị tạm giữ, tạm giam; vi phạm  khoản 1, Điều 17 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

Ngoài ra, một số sổ sách của Nhà tạm giữ khi cập nhật thông tin chưa ghi đầy đủ các cột mục, điển hình như: Sổ theo dõi việc tạm giữ, tạm giam…; vi phạm  khoản 3, Điều 4 Thông tư số 20/2016 quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam trong Công an nhân dân.

Để việc tạm giữ, tạm giam thực hiện đúng quy định của pháp luật, VKSND huyện Đức Cơ đã ban hành Kiến nghị, yêu cầu Trưởng Nhà tạm giữ kiểm điểm trách nhiệm cá nhân đối với cán bộ để xảy ra những vi phạm, tồn tại; chỉ đạo biện pháp khắc phục,... 

Nhuận Cầm