leftcenterrightdel
Năm 2021, Phòng 8, VKSND tỉnh Phú Thọ được tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối. 

Những kết quả đáng ghi nhận 

Nhằm đảm bảo người bị tạm giữ, tạm giam vào trại phải có lệnh tạm giữ, tạm giam đang còn hiệu lực pháp luật của người và cơ quan có thẩm quyền, phạm nhân khi vào trại phải có đủ các thủ tục thi hành án theo quy định của pháp luật, Phòng 8 thường xuyên và đột xuất kiểm tra nơi giam giữ, cải tạo, kiểm tra thủ tục, hồ sơ pháp lý của người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ giám sát việc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp đối với các đối tượng tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh. Qua công tác giám sát thấy, công tác thực hiện quyền bầu cử cho người đang bị tạm giữ, tạm giam được đi bầu cử theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn…

Ngoài ra, Phòng 8 đã thường xuyên kiểm sát chặt chẽ công tác thi hành án hình sự của cơ thi hành án hình sự Công an tỉnh Phú Thọ, việc Toà án ra Quyết định thi hành án hình sự khi án đã có hiệu lực pháp luật; kiểm sát hồ sơ thi hành án hình sự; Kiểm sát lập hồ sơ hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, trốn thi hành án đã có lệnh truy nã, chờ xét thời hiệu. Hàng tháng, hàng quý, Phòng  8 phối hợp với TAND tỉnh Phú Thọ, Cơ quan THAHS Công an tỉnh Phú Thọ rà soát những bị án bị phạt tù nhưng còn tại ngoại chưa thi hành án để kiểm sát. Trong quá trình trực tiếp kiểm sát và kiểm sát hồ sơ, Phòng 8 đã phát hiện một số vi phạm và tổng hợp lại các vi phạm, đề xuất lãnh đạo Viện ký ban hành kiến nghị với các cơ quan  tư pháp và bản kháng nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm. Tất cả các kiến nghị, kháng nghị đều được chấp nhận.

Trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính, thông qua công tác kiểm sát thường xuyên và trực tiếp kiểm sát đối với Cơ quan THADS, năm 2021, Phòng 8 đã tổng hợp các vi phạm, tham mưu để lãnh đạo Viện ký ban hành: 6 bản kháng nghị, 3 bản kiến nghị đối với Cơ quan THADS, 1 bản kiến nghị đối với TAND cấp huyện; 1 kiến nghị phòng ngừa đối với UBND thành phố Việt Trì và đều được chấp nhận. Đây là số lượng các bản kháng nghị, kiến nghị vượt gấp nhiều lần so với chỉ tiêu, thể hiện việc phát hiện vi phạm và thể hiện sự kiên quyết yêu cầu khắc phục vi phạm.

Đặc biệt, về thực hiện quyền yêu cầu trong công tác kiểm sát, đơn vị đã ban hành công văn số 47/CV-VKS-P8 ngày 28/01/2021 đối với Cục THADS tỉnh Phú Thọ về việc: “Thực hiện các quy định của pháp luật trong THADS đối với vụ Phan Sào Nam”, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự, VKSND tối cao, Cục THADS tỉnh đã thu hồi được hơn 64 tỉ đồng nộp ngân sách nhà nước. Có thể nói, đây là lần đầu tiên thực hiện hoạt động thi hành án thu được tài sản từ nước ngoài thông qua hoạt động tương trợ tư pháp.

Thực hiện các biện pháp linh hoạt, hoàn thành nhiệm vụ 

Trên cơ sở Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, nhiệm vụ, kế hoạch của VKSND tỉnh Phú Thọ và chương trình hướng dẫn của Vụ 8, Vụ 11, VKSND tỉnh đã xây dựng chương trình công tác và hướng dẫn công tác nghiệp vụ việc bắt tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đối với 13 VKS các huyện, thành phố, thị xã để thực hiện công tác kiểm sát năm 2021. Cùng với đó, Phòng 8, VKSND tỉnh Phú Thọ cũng thường xuyên có mối quan hệ công tác chặt chẽ với VKS cấp huyện để kiểm tra, hướng dẫn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ và thông báo các trường hợp sắp hết lệnh tạm giữ, tạm giam hoặc các bị án tại ngoại, các trường hợp được TAND cho hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án. Năm 2021, Phòng 8 được giao chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 06 ngày 28/6/2021 của VKSND tối cao về tăng cường trách nhiệm, hiệu quả THQCT, kiểm sát việc áp dụng và thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh trong điều tra, truy tố, xét xử và THA hình sự...

Để đạt những kết quả đó, đồng chí Đỗ Văn Hiên, Trưởng Phòng 8, cho biết, tiếp tục thực hiện quy định quản lý cán bộ và công việc của phòng đã ban hành năm 2020 để tạo điều kiện phát huy năng lực của mỗi cá nhân. Các cá nhân trong đơn vị  đã có 2 giải pháp, sáng kiến để áp dụng trong công tác kiểm sát THADS, đó là, kết hợp nhiều phương thức kiểm sát trong cuộc kiểm sát toàn diện hoạt động THADS. Biện pháp này đã góp phần đẩy nhanh tiến độ cuộc kiểm sát trực tiếp, áp dụng linh hoạt trong điều kiện tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, giải pháp yêu cầu các VKSND cấp huyện phải lập phiếu kiểm sát và gửi các quyết định miễn, giảm cùng phiếu kiểm sát các quyết định miễn, giảm, rút ngắn thời gian thử thách của án treo cho VKSND tỉnh Phú Thọ để kiểm sát. Giải pháp này vận dụng như các khâu công tác kiểm sát khi Quy chế của Ngành chưa điều chỉnh, nhằm nhanh chóng nắm được hoạt động khi Tòa án cấp huyện gửi chậm hoặc không gửi các quyết định để VKSND tỉnh kiểm sát. Với những giải pháp này đã góp phần tạo nên thành tích trong công tác kiểm sát  được Hội đồng sáng kiến VKSND tỉnh Phú Thọ công nhận…

Nguyễn Anh